Meer gegevens volgen.

Activiteiten van deze aanbieder

Het Akkrumer toaniel heeft als doel: Het initiëren en ondersteunen van (creatieve) initiatieven in het kader van alle mogelijke vormen van expressie en communicatie, met name in Akkrum en Nes. Het ondersteunen van stichtingen en verenigingen, met name in Akkrum en Nes, bij het verwezenlijken van hun doelstellingen op het vlak van de -vrije- expressie, in de Friese en Nederlandse taal, lichaamsbeweging en –houding. Het versterken van de gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap in brede zin. We proberen het doel onder meer te bereiken door: Mensen spelenderwijs bezig te laten zijn met lichaamshouding, -beweging en taal (zowel de Friese als de Nederlandse taal). In het algemeen ruimte te bieden aan de ontwikkeling van mensen, ongeacht hun leeftijd. De samenwerking aan te gaan met plaatselijke organisaties om nieuwe creatieve initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen. Zelf uitvoering te geven aan aan of andere organisaties te ondersteunen bij creatieve uitingen (toneel- en/of muziekuitvoeringen, cabaret enz.).