Meer gegevens volgen.

Het dorpshuis is er voor de inwoners van Raerd en de omliggende dorpen. Het Dorpshuis wordt gebruikt door een aantal Raerder verenigingen. Ook worden er vergaderingen en bijeenkomsten gehouden. De activiteitencommissie van het Dorpshuis organiseert activiteiten en evenementen Een enthousiaste groep vrijwilligers bedenkt een afwisselend aanbod aan activiteiten voor alle leeftijden. Daarnaast is het Dorpshuis de spil van het dorp op hoogtijdagen, zoals de Merke en de Slachtemarathon.