Meer gegevens volgen.

Het dorpshuis biedt o.a. de mogelijkheid aan de verenigingen in Ried e.o om hun acitiviteiten en evenementen te organiseren. Verschillende verenigingen maken regelmatig gebruik van het dorpshuis zoals de biljartclub, het korps, de toneelvereniging en E.H.B.O..