Meer gegevens volgen.

In de Aerden Plaats maakt men kennis met de cultuurhistorie én de hedendaagse kunst van het Bildt. Het Archeologisch Steunpunt vertelt over de ontstaansgeschiedenis van dit gebied en specifieke wetenswaardigheden van de Bildtse cultuur.