Meer gegevens volgen.

Wij organiseren in heel Friesland vele activiteiten i.s.m. met overheden, bedrijven, corporaties en maatschappelijke organisaties om het maatschappelijk belang van kwaliteit in architectuur, cultuur, duurzaamheid, infrastructuur en landschap voor iedereen zichtbaar, tastbaar en bespreekbaar te maken. ARKfryslân heeft als insituut een unieke positie. Vanuit een onafhankelijke basis bieden wij een platform aan de discussie over architectuur en ruimtelijke kwaliteit voor de héle Provincie, bruggen slaand tussen professionals en overige betrokkenen. Ons doel is het betrekken, verbinden en delen, van alle mensen en partijen die door de transitie van onze provincie bewogen worden: voor alle bewoners en bezoekers van Friesland