Friese 11 Meter - Scholen - Friese 11 Meter

Menu:
Ga naar de inhoud

Friese 11 Meter - Scholen

De Friese 11 Meter gaat naar school!
Leerlingen van de volgende basisscholen gaan de uitdaging aan:
2019
Voorjaar
School
Tijd
11 maart
De Fjouwerhoeke, Hantumhuizen
0:42
19 maart
CBS Eben Haezer, Oosterzee
0:36
26 maart
PCBS de Spoarsiker, Echtenerbrug
0:40
29 maart
OBS Het Slingertouw, Heerenveen
0:44
5 april
OBS de Velden, Noordwolde
0:38
15+16 april
De Wyken, Sneek
0:46
15+16 april
De Vuurvlinder, Sneek
0:48
23 april
'T Fonnemint, Sint Annaparochie
0:57
26 april
CBS de Bron, Dokkum
0:48
6 mei
De Pipegaal, Workum
0:52
9 mei
OBS de Boekhorst, Oosterwolde
0:59
13 mei
Albertine Agnusschool. Oranjewoud
1:01
17 mei
IKC Wiarda, Goutum
0:51
23 mei
CBS Het Kompas, Heerenveen
0:50
28 mei
Thomas van Aquinoschool, Sneek
0:49
5 juni
CBS de Wel, Broeksterwâld
0:39
7 juni
't Holtpad, Nijeholtpade
0:48
14 juni
Johannes Postschool, Sneek

20 juni
De Fontein, Damwâld

24 juni
CBS De Pionier, Dokkum

26 juni
RKBS de Sprong, Leeuwarden

1 juli
Lemmer

5 juli
11 Scholencompetitie Surhuisterveen

2019
Najaar
School
Tijd
20 sept
obs De Tjongerling, Oldeberkoop

26 sept.
cbs De Kring, Oosterwolde
2020
School
Tijd
25 Maart
Zwetteschool, Sneek

8 April
cbs De Wegwijzer, Wolvega

13 Mei
Nijdjip en Twa Fisken, Grou

21 Sept.
cbs De Opdracht, Ureterp
De Friese 11 Meter op jouw basisschool?

Verkeersouders kunnen jouw school aanmelden via verkeersflits.nl, dan komen we bij je langs

Ook is het mogelijk om onze inzet aan te vragen voor een scholencompetitie. Dit is dan een onderdeel van een sportieve en/of verkeersveiligheidsdag met meerdere scholen uit de regio. Vul onderstaand antwoordformulier in, of neem rechtstreeks contact met ons op om het te bespreken.
De Friese 11 Meter op scholen wordt mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en Veilig Verkeer Nederland (VVN)

2017
2 november - De Finne, Warten
22 november - de Toekan, Oosterwolde

2018
21 februari - De Arke, Burgum
18 mei - de Opslach en it Fundamint, Wommels
25 mei - cbs de Burcht, Heerenveen
30 mei - Loevestein, Gorredijk
26 juni - obs de Boekhorst, Oosterwolde
27 juni - Epemaskoalle, Ysbrechtum
4 juli - Scholencompetitie, Leeuwarden
9 juli - Scholencompetitie, Lemmer
13 juli - Scholencompetitie, Surhuisterveen
18 september - De Plotter, Drachten
24 september - cbs de Opdracht, Ureterp
2 oktober - De Merlettes, Kootstertille
4 oktober - Klimmerblêd, St.Nyk
9 oktober - Clearkamp, Gerkesklooster
11 oktober - De Populier, Makkum
15 oktober - De Diamant, Oudega
17 oktober - Zwetteschool, Sneek
30 oktober - De Romte, Itens
1 november - PCBO Het Anker, Drachten
5 november - De Gielguorde, Mantgum
8 november - It Bynt, Sumar
15 november - Reoboth, Frieschepalen
20 november - Dijkstraschool, Elsloo
22 november - De Steven, Franeker
27 november - De Trieme, St.Johannesga
29 november - Haskerplak, Oudehaske

Facebook Friesland Beweegt Friese 11 Meter
Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling
Vitale Fries
Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling
Terug naar de inhoud