Friese 11 Meter - Scholen - Friese 11 Meter

Menu:
Hop ON
London Sightseeing Tours
Ga naar de inhoud

Friese 11 Meter - Scholen

De Friese 11 Meter gaat naar school!
Leerlingen van de volgende basisscholen gaan de uitdaging aan:

2019
15 februari - CBS de Fugelsang, Berltsum
19 maart - CBS Eben Haezer, Oosterzee
26 maart - PCBS de Spoarsiker, Echtenerbrug
29 maart - OBS Het Slingertouw, Heerenveen
5 april - OBS de Velden, Noordwolde
9 april - Sint Radbodus, Dronrijp
9 mei - OBS de Boekhorst, Oosterwolde
10 mei - 't Holtpad, Nijeholtpade
17 mei - IKC Wiarda, Goutum
20 mei - De Meiboom, Warns
28 mei - Thomas van Aquinoschool, Sneek

De Friese 11 Meter op scholen wordt mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en Veilig Verkeer Nederland (VVN)

2017
2 november - De Finne, Warten
22 november - de Toekan, Oosterwolde

2018
21 februari - De Arke, Burgum
18 mei - de Opslach en it Fundamint, Wommels
25 mei - cbs de Burcht, Heerenveen
30 mei - Loevestein, Gorredijk
26 juni - obs de Boekhorst, Oosterwolde
27 juni - Epemaskoalle, Ysbrechtum
4 juli - Scholencompetitie, Leeuwarden
9 juli - Scholencompetitie, Lemmer
13 juli - Scholencompetitie, Surhuisterveen
18 september - De Plotter, Drachten
24 september - cbs de Opdracht, Ureterp
2 oktober - De Merlettes, Kootstertille
4 oktober - Klimmerblêd, St.Nyk
9 oktober - Clearkamp, Gerkesklooster
11 oktober - De Populier, Makkum
15 oktober - De Diamant, Oudega
17 oktober - Zwetteschool, Sneek
30 oktober - De Romte, Itens
1 november - PCBO Het Anker, Drachten
5 november - De Gielguorde, Mantgum
8 november - It Bynt, Sumar
15 november - Reoboth, Frieschepalen
20 november - Dijkstraschool, Elsloo
22 november - De Steven, Franeker
27 november - De Trieme, St.Johannesga
29 november - Haskerplak, Oudehaske

De Friese 11 Meter op jouw basisschool?

Verkeersouders kunnen jouw school aanmelden via verkeersflits.nl, dan komen we bij je langs

Ook is het mogelijk om onze inzet aan te vragen voor een scholencompetitie. Dit is dan een onderdeel van een sportieve en/of verkeersveiligheidsdag met meerdere scholen uit de regio. Vul onderstaand antwoordformulier in, of neem rechtstreeks contact met ons op om het te bespreken.
Facebook Friesland Beweegt Friese 11 Meter
Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling
Vitale Fries
Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling
Terug naar de inhoud