Aanvullen gegevens - Winterfiets Elfstedfentocht

Menu:
Hop ON
London Sightseeing Tours
Ga naar de inhoud
03•02•20197:00 uur
Aanvullen gegevens
We hebben nu de gegevens van jou als inschrijver, maar hebben van elk van de deelnemers ook wat informatie nodig.

  • Je loginnaam is het mailadres van de inschrijver, het password het inschrijfnummer (zonder WF11ST)
  • De inschrijver is meestal ook de eerste deelnemer, je kunt dit naar wens aanpassen
  • We vragen naar de namen van alle deelnemers die je hebt ingeschreven. We gebruiken deze namen op stuurbordjes, deelnemerslijsten etc. Vul dus de naam in waarmee je aangesproken wilt worden tijdens de rit.
  • Wil je iets aanpassen aan de inschrijversgegevens, doe dit dan liefst per mail, onder vermelding van het inschijfnummer

Privacy:
Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze deelnemers.
  • Uitsluitend secretariaatmedewerkers van stichting Friesland Beweegt hebben toegang tot alle, ingevulde gegevens
  • Ingevulde mailadressen kunnen gebruikt worden voor het sturen van informatie over Friesland Beweegt activiteiten
  • Bij inschrijving ben je akkoord gegaan met het rechtenvrij gebruiken van foto's, tijdens het evenement gemaakt.
Facebook Friesland Beweegt Waddentrips
Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling
Vitale Fries
Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling
Friesland Beweegt homepage
Terug naar de inhoud