Teamgegevens - Winterfiets Elfstedentocht

Teamgegevens - Winterfiets Elfstedentocht

Ga naar de inhoud
Voorbereiding
Login
Het mailadres waarmee je hebt ingeschreven is ook je loginnaam, je inschrijfnummer je wachtwoord. Kijk in de mail met je betaalbevestiging voor deze gegevens. Lukt het niet, of kun je de bevestiging niet vinden, mail dan even je gegevens naar 11-steden@frieslandbeweegt.frl.

Wijziging afstand
Heb je opgegeven voor de 205 km, maar wil je toch liever de 90 rijden? Het is nog tot vrijdag 2 februari mogelijk om je afstand via dit formulier aan te passen. Heb je het startsetje zaterdag de 3e nog niet opgehaald, dan zorgen wij dat deze bij de start in Sneek komt te liggen, in plaats van in Leeuwarden...
Deelnemers
Rijd je alleen, dan staan je naam en mailadres zowel bij 'Contactpersoon' als bij 'Deelnemer 1'. De naam zoals bij 'Deelnemer' vermeld komt op het stuurbordje en mag dus helemaal anders zijn dan die van de contactpersoon. Als je ook de mailadressen van de andere deelnemers opgeeft, krijgen zij de nieuwsbrief voortaan direct.

Volgwagens
Het is mogelijk een volgwagen mee te laten rijden, uiteraard alleen bedoeld voor echte verzorgings-/materiaalwagens. Bij ernstige calamiteiten willen we via een groeps-SMS vragen of deze ook voor andere deelnemers in wilen springen. Uiteraard voorkom je dat jouw volgwagen(s) overlast naar de deelnemers veroorzaakt, maar speciale magneetplaten zorgen ervoor dat ze in ieder geval als zodanig herkenbaar zijn. Bij de start kunnen volgwagens op het terrein bij de Elfstedenhal parkeren, langs de route hebben ze geen speciale voorrechten. Via de menu-optie 'Voorbereiding' zijn de speciale TomTom bestanden voor de volgauto-route te downloaden.
Teamgegevens
WF11ST
Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Terug naar de inhoud