Teamgegevens - Decathlon Winterfiets Elfstedentocht

Teamgegevens - Decathlon Winterfiets Elfstedentocht

Ga naar de inhoud
Voorbereiding
Login
Het mailadres waarmee je hebt ingeschreven is ook je loginnaam, je inschrijfnummer je wachtwoord. Kijk in de mail met je betaalbevestiging voor deze gegevens. Lukt het niet, of kun je de bevestiging niet vinden, mail dan even je gegevens naar 11-steden@frieslandbeweegt.frl.

Teamnaam
Het is natuurlijk leuk als je samen rijdt, jullie ook een naam voor je team op jullie stuurbordjes hebben staan. Vul je hier niets in, dan blijft die regel gewoon leeg.
Deelnemers
Rijd je alleen, dan staan je naam en mailadres zowel bij 'Contactpersoon' als bij 'Deelnemer 1'. De naam zoals bij 'Deelnemer' vermeldt komt op het stuurbordje en mag dus helemaal anders zijn dan die van de contactpersoon. Als je ook de mailadressen van de andere deelnemers opgeeft, krijgen zij de nieuwsbrief voortaan direct.

Volgwagens
Het is mogelijk een materiaal/volgwagen mee te laten rijden, uiteraard alleen bedoeld voor echte verzorgings-/materiaalwagens. Bij ernstige calamiteiten willen we via een groeps-SMS vragen of deze ook voor andere deelnemers in wilen springen. Uiteraard voorkom je dat jouw volgwagen(s) overlast naar de deelnemers veroorzaakt, maar speciale magneetplaten zorgen ervoor dat ze in ieder geval als zodanig herkenbaar zijn. Bij de start kunnen volgwagens op het terrein bij de Elfstedenhal parkeren, langs de route hebben ze geen speciale voorrechten.
Teamgegevens
WF11ST
Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Terug naar de inhoud