Voorwaarden - Winterfiets Elfstedentocht

Voorwaarden - Winterfiets Elfstedentocht

Ga naar de inhoud
Meer info
1.
Een deelnamebewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld binnen een week na aanmelding is voldaan op de rekening van Friesland Beweegt.
2.
Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat geen mogelijkheid meer tot restitutie.
3.
Deelname aan de WinterFiets11Stedentocht staat open voor deelnemers vanaf 18 jaar. Tot 18 jaar is deelname alleen mogelijk onder begeleiding en verantwoording van een deelnemende volwassene.
4.
Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. Dit omwille van de veiligheid van de deelnemer.
Wel kunnen persoonlijke gegevens worden gewijzigd. Dit kan door een mail te sturen naar 
5.
Stuurbordnummer en bescheiden kunnen worden opgehaald bij Decathlon te Leeuwarden. Op zondag kunnen de bescheiden worden opgehaald in de Elfstedenhal.
Dit kan op de volgende momenten:
  • Vrijdag 3 februari tussen 19.00 en 21.00 uur.
  • Zaterdag 4 februari tussen 13.00 en 16.00 uur.
  • Zondag 5 februari vanaf 6.00 uur, uiterlijk een half uur voor de ingedeelde startgroep.
6.
Met het accepteren van het stuurbordje verklaart de deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de rit voldoende gezond is en beschikt over een deugdelijke fiets.
Daarnaast verklaart de deelnemer voldoende voorzorgsmaatregelen (kleding e.d.) te nemen bij het weertype past op 4 februari 2018.
7.
De deelnemer raden wij aan om gedurende de rit een valhelm te dragen.
8.
Deelname aan de rit geeft toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemer. Hij/zij is verplicht het stuurbord op de fiets bevestigd te hebben.
9.
De deelnemer beschikt over deugdelijke verlichting waarmee ver vooruit gekeken kan worden. Dit is voor de veiligheid van de deelnemer(s) nodig. Ook beschikt de deelnemer over een rood achterlicht en wij raden een bel aan op de fiets.
10.
De deelnemer dient zich op zondag 5 februari op te stellen in het startvak dat hoort bij zijn of haar startgroep.
11.
De afstand is 205 kilometer. Voor de 7 steden zal dit 90 km zijn. De route moet door alle deelnemers binnen 15 uur gereden zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen hier door de organisatie wijzigingen op gedaan worden.
12.
Bij de laatste twee checkpoints stellen wij een streeftijd in. Bij vertrek na deze tijd moet er rechtstreeks naar de finish teruggereden worden. De finish sluit om 21.00 uur.
13.
Er zijn 11 checkpoints/verzorgingsposten onderweg.
1. Sneek, Het Bolwerk, Kerkgracht 8 op 26 km
2. IJlst, Fietsenhandel Van Beekhuizen, Galamagracht 34
3. Sloten, De Zeven Wouden, Voorstreek 120 op 51 km
4. Stavoren, MFC de Kaap, Voorstraat 80 op 75 km
5. Hindeloopen, De Foeke, Nieuwstad 49 op 84 km
6. Workum, Herberg Van Oom en Tante, Merk 3 op 92 km
7. Bolsward, De Wijnberg, Marktplein 5 op 105 km
8. Harlingen, Lachende Koe, Voorstraat op 125 km
9. Franeker, De Doelen, Breedeplaats 6 op 134 km
10. Stiens, IJsclub Stiens, Uniawei 2
11. Dokkum, De Posthoorn, Diepswal 21 op 175 km
12. Leeuwarden, Elfstedenhal, Fryslanplein 1
14.
De deelnemer is, naast de verzorging van de organisatie, geheel zelfvoorzienend tijdens de hele rit (van start totdat de deelnemer finisht). Dat betekent dat hij/zij geen hulp van buitenaf mag verwachten.
15.
Het gebruik van volgauto's en volgmotoren is toegestaan. De volgauto's hebben op de route geen speciale rechten. De auto's moeten als zodanig herkenbaar zijn met de ter beschikking gestelde magneetplaten. De volgauto's veroorzaken geen hinder aan de overige deelnemers.
16.
De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. 
17.
De deelnemer respecteert overige weggebruikers, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.
18.
De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
19.
De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren.
20.
Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en de organisatie opvolgen.
21.
De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname:
  • Ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s) / verkeersregelaar(s)
  • Niet houden aan de verkeersregels
  • Niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie
Ter plekke wordt daarbij het stuurbordje en de stempelkaart ingenomen.
22.
De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
23.
Dit is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van stichting Friesland Beweegt. Waarin dit reglement niet voorziet en geen algemeen recht van toepassing is, beslist de organisatie.
WF11ST
Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Terug naar de inhoud