Activiteiten - Friesland Beweegt homepage

Friesland beweegt je!
Menu:
Ga naar de inhoud
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status.
Eigen projecten

Winterfiets Elfstedentocht
Fjoertoer Terschelling arrangement
Afsluitdijk Tijdrit
Boerderijen wandeltocht
Boerderijen doelgroeptocht
Eilandvijfdaagse Natuur-, Fiets- en Wandeledities
Elfsteden Fietsvijfdaagse
Scheveningen Light Walk arrangement
Ingress Mission Day
Promotie activiteiten in Friesland via Agenda.frl
Stimulering toegankelijkheid
opStapbus

Friese 11 Meter

Deze activiteit heeft tot doel om de veiligheid van fietsers te bevorderen door ze bewust te maken dat langzaam fietsen een essentieel onderdeel van controle over je fiets is. Hiermee worden ongelukken vanwege het verliezen van die controle voorkomen. Deze activiteit wordt gesponsord door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF). Deze activiteit voeren we op zo'n 10 evenementen per jaar uit.
Daarnaast zijn we 50x per jaar onderdeel van de Verkeersflits voor basisscholen. Hierbij verzorgen wij de praktijkles voor groep 7 en 8.
Projecten voor derden

Er wordt steeds meer ondersteuning geleverd aan andere organisaties. Hiervoor wordt een standaard tarief doorberekend van € 15,- per uur voor een uitvoerende taak en € 35,- per uur voor een coördinerende. Daarnaast worden de werkelijk gemaakte kosten van bijvoorbeeld drukwerk doorberekend. Deze inkomsten komen ten goede aan de algemene begroting, ter dekking van de kosten van onder andere huisvesting, werkplekinrichting en reis- en verblijfskosten. In een beperkt aantal gevallen worden deze kosten vergoed vanuit het sponsorbudget van een derde, waarover stichting Friesland Beweegt het beheer voert.Uitgevoerde ondersteuningsprojecten:

16 Dorpentocht Joure
Tuinenwandeltocht Berltsum
Harmonie wandeltocht Berltsum
Friese Waterlinie wandeltocht
Wandel avondvierdaagse Sneek
Fiets avondvierdaagse Sneek en Leeuwarden
Benefietmarkt 'Bake for Life'
MS Wandeldag

Fondsenwerving
Er wordt actief gezocht naar partijen die bij willen dragen aan projecten. Zo is het ROF een structurele partner, het Oranje Fonds draagt regelmatig bij en weken we samen met commerciële partners om de begroting rond te krijgen.
Terug naar de inhoud