Activiteiten - Friesland Beweegt

Activiteiten - Friesland Beweegt

FrieslandBeweegt.frl
Menu:
Friesland
Beweegt.frl
Friesland Beweegt Startpagina
Ga naar de inhoud

Activiteiten

Contact
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status.

Eigen projecten

 1. Winterfiets Elfstedentocht
 2. Fjoertoer Terschelling arrangement
 3. Afsluitdijk Tijdrit
 4. Boerderijen wandeltocht
 5. Boerderijen doelgroeptocht
 6. Eilandvijfdaagse Natuur-, Fiets- en Wandeleditie
 7. Elfsteden Fietsvijfdaagse
 8. Scheveningen Light Walk arrangement
 9. Ingress Mission Day
 10. Promotie activiteiten in Friesland via Agenda.frl
 11. Stimulering toegankelijkheid


Friese 11 Meter

Deze activiteit heeft tot doel om de veiligheid van fietsers te bevorderen door ze bewust te maken dat langzaam fietsen een essentieel onderdeel van controle over je fiets is. Hiermee worden ongelukken vanwege het verliezen van die controle voorkomen. Deze activiteit wordt gesponsord door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF)

 1. Leeuwarden, Luchtmachtdagen
 2. Leeuwarden, Vitaliteitsmarkt
 3. Leeuwarden, Vrouw Experience
 4. Oentsjerk, Nazomerfair
 5. Harlingen, Havendagen
 6. Joure, Jouster Merke
 7. Dokkum, Admiraliteitsdagen
 8. Makkum, Streekmarkt
 9. Workum, Workums Kampioenschap
 10. Groningen, Sport & Bewegen beurs
 11. Heerenveen, Ziekenhuis Tjongerschans
 12. Sneek, Gezond ouder worden beurs

Projecten voor derden

Er wordt steeds meer ondersteuning geleverd aan andere organisaties. Hiervoor wordt een standaard tarief doorberekend van € 12,50 per uur voor een uitvoerende taak en € 25,- per uur voor een coördinerende. Daarnaast worden de werkelijk gemaakte kosten van bijvoorbeeld drukwerk doorberekend. Deze inkomsten komen ten goede aan de algemene begroting, ter dekking van de kosten van onder andere huisvesting, werkplekinrichting en reis- en verblijfskosten. In een beperkt aantal gevallen worden deze kosten vergoed vanuit het sponsorbudget van een derde, waarover stichting Friesland Beweegt het beheer voert.


Uitgevoerde ondersteuningsprojecten in 2016:

 1. 16 Dorpentocht Joure
 2. Tuinenwandeltocht Berltsum
 3. Harmonie wandeltocht Berltsum
 4. Friese Waterlinie wandeltocht
 5. Wandel avondvierdaagse Sneek
 6. Fiets avondvierdaagse Sneek en Leeuwarden
 7. Benefietmarkt 'Bake for Life'


Fondsenwerving

Er wordt actief gezocht naar partijen die bij willen dragen aan projecten. Zo is het ROF een structurele partner, het Oranje Fonds draagt regelmatig bij en weken we samen met commerciële partners als Decathlon om de begroting rond te krijgen.

Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Terug naar de inhoud