Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status in aanvraag - Friesland Beweegt

Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status in aanvraag - Friesland Beweegt

FrieslandBeweegt.frl
Menu:
Friesland
Beweegt.frl
Friesland Beweegt Startpagina
Ga naar de inhoud

Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status in aanvraag

Contact
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status.

Statutaire naam: Stichting Friesland Beweegt

Opgericht: 9 september 2009 om 09:09 uur

Fiscaal nummer: NL821212187B01

Kamer van Koophandel: 01162415


Vestigingsadres:

Tjeukemeer 3d

8502 TH Joure


Websites en mailadressen

FrieslandBeweegt.frl - info@frieslandbeweegt.frl

Agenda.frl - info@agenda.frl

Klik hier voor de sub-websites

Onze doelstelling

Bieden van structureel vrijwilligerswerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting heeft hierbij geen winstoogmerk, maar streeft wel naar zelfstandige dekking van de organisatiekosten. Bij eventuele liquidatie van de stichting en haar bezittingen zal het restsaldo aan een zo veel mogelijk overeenkomende ANBI ten goede komen.

Klik hier voor een uitgebreidere toelichting op ons beleid en doelstellingen


Onze werkzaamheden

Alle werkdagen bieden we een groep mensen die om uiteenlopende redenen niet aan betaald werk komen, een plek om werkervaring op te doen. Iedereen is welkom om onder begeleiding te werken aan sociale- en administratieve vaardigheden, het krijgen van structuur en dagritme. Met diverse gemeenten en re-integratie organisaties wordt samengewerkt voor het bepalen van werkbelastbaarheid en arbeidsmogelijkheden van hun cliënten.


Stichting Friesland Beweegt ziet zichzelf als een belangrijke plek waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zonder stigma kunnen werken aan hun rentree in het maatschappelijk leven. Vrijwilligers weer arbeidsfit krijgen, richting een betaalde baan, is een belangrijk onderdeel van onze missie. Daarbij zijn we ons zeer bewust van het feit dat dit niet voor iedereen een doel kan zijn. Het weer met anderen aan het werk kunnen zijn, bezig zijn met zinvolle activiteiten, is dan ook een onderdeel van onze missie.


Uit de verhalen van onze vrijwilligers blijkt keer op keer dat het doen van vrijwilligerswerk, wat ten dienste staat van anderen, zorgt voor de groei van eigenwaarde en toekomstperspectief. Zinvol vrijwilligerswerk in een omgeving die begrip heeft voor persoonlijke uitdagingen maakt mensen gezonder, zowel psychisch als fysiek. Het voorkomt dat zij verder wegzakken in hun isolement of ziekte.


Er worden uiteenlopende werkzaamheden gecreëerd om deze zinvolle invulling te bieden. Hierbij wordt de focus gelegd op het ondersteunen en organiseren van activiteiten die de Mienskip yn Fryslân, de sociale cohesie bevorderen. Door de grote verscheidenheid aan activiteiten kunnen we een verscheidenheid aan functies aanbieden. Om dit initiatief voor meer mensen bereikbaar te maken, zijn we voornemens om op meerdere locaties groepen te vormen, waardoor we nóg meer een werkplek kunnen bieden. Vanuit mogelijk een sociaal isolement naar kansen op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting van hoe we dit doen.


Deze kerngroepen worden ad-hoc ondersteund door een groot aantal vrijwilligers die zich voor een specifieke taak of project inzetten. Deze vrijwilligers worden in toenemende mate vanuit stichting 'Band of Volunteers' betrokken.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten die door de stichting georganiseerd of ondersteund worden


Financiële positie

Stichting Friesland Beweegt is een zelfstandige organisatie, niet gebonden aan andere instellingen, tot nog toe niet gesteund door structurele subsidies. Inkomsten ten behoeve van het dekken van de operationele kosten worden uit de opbrengsten van eigen evenementen, verlenen van diensten vanuit externe sponsorbudgetten, incidentele subsidies en sponsoringen gegenereerd. De opstartkosten zijn vanuit een privé investering betaald, ultimo 2016 was er nog een beperkt negatief eigen vermogen.

Klik hier voor meer informatie over onze financiële postitie


Beloning

Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor en uit naam van de stichting krijgen in de regel een vergoeding op onkosten declaratiebasis tot een maximum van € 150,- per maand en € 1500,- per jaar.  Er wordt geen vergoeding voor uren betaald. Leden van de Raad van Toezicht (zie beloningsbeleid) vallen ook onder deze regeling.  Projectleiders krijgen standaard de maximale vergoeding, gezien hun anders vaak complexe declaraties. De directeur/oprichter van de stichting heeft, via de sportwerkgever regeling van Sport Fryslân, een dienstverband voor enkele uren per week.

Klik hier voor ons beloningsbeleid en bestuursschema


Via de pictogrammen hieronder is uitgebreide informatie over bovenstaande onderwerpen op te vragen.

Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Terug naar de inhoud