Doortrappen.frl - Contact - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF

Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W

Postadres

De Brekken 6-11
8502 TN  Joure

Telefoonnummer (ma-vr 12:00-15:00 uur)
Door het opheffen van ons kantoor wegens de Corona crisis, is de telefonische bereikbaarheid beperkt. Wij verzoeken dan ook om vragen zo veel mogelijk per mail te stellen. Bezoek alleen op afspraak.

Bank en registraties

Bank          : NL54 RABO 0150 8191 45
BIC             : RABONL2U

BTW          : NL8 21 21 21 87 B01
KvK            : 0116 2415

KwbN       : 391789
NTFU        : 101042
AU              : X0023904
NAF           : ....
Aanmelden nieuwsbrieven
Fietsen
   
Wandelen
   
opStapbus
   
Stichting Friesland Beweegt is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Terug naar de inhoud