Doortraproute Nes - Ameland - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud

Doortrappen fietsroute Nes - Ameland

Logo Doortrappen.frl
Fietsers in de Amelander duinen
Ameland was oorspronkelijk 3 eilanden (waaronder Ambla) die door middel van stuifdijken aan elkaar gegroeid zijn. Zelfs nu nog verandert vooral de westelijke kustlijn nog steeds door afkalving en aanslibbing. Ook aan de Waddenkant is de zaak flink in beweging. Zo is de veerdam bij Holwerd gebouwd op de restanten van de rond 1872 aangelegde en 10 jaar later weggespoelde dam naar Ameland.
In de 17e en 18e eeuw kwam Ameland tot grote bloei door de walvisvaart. Je vind er dan ook vele commandeurshuisjes, van de kapiteins uit die periode. Ook kom je op verschillende plekken walviskaken als erfafscheiding tegen. Paarden hebben altijd een belangrijke rol gespeeld bij het ontginnen van het land en redden van drenkelingen. Het bekende paardengraf herinnert aan de ramp van 1979 waarbij het loskoppelen van de paarden van de reddingsboot mislukte.
Op Ameland spoelde altijd veel wrakhout aan, waar de lokale bevolking dankbaar gebruik van maakte. Maar het trok ook houtdieven van Terschelling aan. Op een nacht hebben drie Amelander jutters elk een dikke, houten balk van het strand van Terschelling gestolen. Ter afschrikking werd hiervan een galg gebouwd. Ameland heeft hierom deze 3 balken in haar vlag.
KNOOPPUNTEN
De route gaat tegen de wijzers van de klok in

Ameland heeft geen knooppunten
AFSTAPPUNT
Routepunt 10: ‘t Wastuuntje: prachtig uit-zicht over de kwelder richting waddenzee. Met een aantal bankjes.
TOERISTISCHE TIP
Heeft u nog een leuke tip op deze route?

Mail ons een toeristische tip
Fiets je Rijk stempelpost 14
Kooiplaats 6, 9164 KN Buren

Start: VVV Ameland, Bureweg 2, 9163 KE Nes
 1. Vanaf het VVV richting de veerboot
 2. Voor de fietsverhuur linksaf en rechter pad kiezen aan de Waddenzeekant van de dijk
 3. Volg de dijk 5 km
 4. Ga rechtdoor bij de Reeweg- Buren
 5. Einde weg bij het bordje Koaidunenweg linksaf
  • Fiets je Rijk Stempelpost: aan rechterzijde
 6. Na stempelpost volgende kruising rechtdoor
 7. Bij de eerstvolgende kruising rechtsaf, richting Oerd
 8. Voor het tentenveld van de camping rechtsaf
 9. Ga links met de bocht mee, vervolgens rechtdoor richting de duinen
 10. Bij driesprong rechtsaf, betonpad volgen. Tot de eerste afslag, een schelpenpad, links naar ‘t Wastuuntje (uitzichtpunt met bankjes).
  • Klimmetje naar dit uitzichtpunt. Stap eventueel af
 11. Bij t Wastuuntje linksaf, schelpenpad door de duinen volgen (parallel aan het strand) voor ongeveer 3½ km = Opletpunt
 12. Bij strandopgang Buren, linksaf de Strandweg op, je mag hier op de weg rijden, (bij drukte verstandig)
 13. Bij Hotel Amelander paradijs, rechtsaf richting recreatiegebied De Vleijen
 14. Na de bomen kruising linksaf, de weg vervolgen langs de Vleijen
 15. Einde pad links aanhouden, langs de begraafplaats
 16. Weg volgen, gaat over in fietspad langs de rondweg van Nes
 17. Blijven volgen tot rotonde, oversteken om weer bij de VVV te komen
Gratis routeboekje:
Printervriendelijke versie:
Voor fietscomputer:
Interactieve kaart:
Naast elkaar fietsen is wel zo gezellig, maar zorg dat je voldoende afstand houdt.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Alle Doortrappen fietsroutes zijn in opdracht van het ROF (Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân) met zorg samengesteld door de Fietsersbond. We kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op de route zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, of denk je dat jouw rechten op enig materiaal geschonden zijn? Mail dan naar doortrappen@fietsersbond.nl
Heb je toeristische tips, of ervaar je problemen met de werking van de website? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl
Terug naar de inhoud