Doortrappen Fietsroute vanuit Dronryp - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Doortrappen fietsroute Dronryp

KNOOPPUNTEN
De route gaat tegen de wijzers van de klok in
Routepunt 0161677453Opletpunt
7270Routepunt 7 en 8593977
Opletpunt61Routepunt 12
Bij de rode cijfers wijken we af van de fietsknooppunten. Deze nummers verwijzen naar de punten in de routebeschrijving
AFSTAPPUNT
Rustpunt Mounderplak, Puoldyk 69, Dronryp. Hier is een terras met koffie en thee en een toilet.
TOERISTISCHE TIP
Dronryp was de woonplaats van sterrenkundige Eise Eisinga. Hier vind je zijn geboortehuis met borstbeeld
Bijzonder is ook de kerk aan de Tsjerkebuorren, met op de begraafplaats zijn grafsteen. Tevens is dat gebied beschermd dorpsgezicht.
Op de hoek van de Dubelestreek en de Brêgebuorren staat het prachtige witte geboortehuis  en het standbeeld van de beroemde kunstschilder Lourens Alma Tadema.
Ook bijzonder is aan de Dûbele streek het hofje Vredenhof.


Start: MFA d’ Ald skoalle Hobbemasingel 17, Dronryp
 1. Met MFA d’ Ald skoalle in de rug, sla rechtsaf en meteen weer rechtsaf Skilpaed.
 2. Bij KNP 61 rechtdoor, de brug over het Van Harinxmakanaal naar KNP 67.
 3. Bij KNP 67 naar KNP 74.
 4. Bij KNP 74 naar KNP 53.
 5. Bij KNP 53 onder de Westergoweg (N359) naar KNP 72 = opletpunt.
 6. Bij KNP 72 door Hilaard naar KNP 70.
 7. Bij KNP 70 linksaf klein paadje op richting KNP 60 (maar we gaan niet helemaal naar KNP 60).
 8. In Boksum bij de bakker rechtsaf (om de Sint Margaretakerk op de terp te bekijken, stap bij de bakker even af en ga te voet rechtdoor naar de kerk). Volg Buorren, wordt later Oedsmaweg. Einde weg rechtsaf, we zitten nu weer op de knooppunten volg KNP 59
 9. Bij KNP 59 naar KNP 39
 10. Bij KNP 39 naar KNP 77 de brug over het Van Harinxmakanaal
 11. Bij KNP 77 in Ritsumasyl linksaf langs het Van Harinxmakanaal naar KNP 61, een deel van dit pad (ca 400 meter) is smal =opletpunt
 12. Bij KNP 61 in Dronryp rechtsaf Skilpad en linksaf naar de Hobbemasingel, u bent weer terug op het beginpunt..
Printervriendelijke versie:
Reacties voor deze route:
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Alle Doortrappen fietsroutes zijn met zorg samengesteld door de Fietsersbond Fietsschool, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wilt u een wijziging of aanpassing doorgeven, of denkt u dat uw rechten op enig materiaal geschonden zijn? Mail dan naar fietsschool@fietsersbond.nl
Heeft u (toeristische) tips en tricks, of ervaart u problemen met de werking van de website? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W
Terug naar de inhoud