Doortraproute Dronryp - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud

Doortrappen fietsroute Dronryp

Logo Doortrappen.frl
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide
Dronrijp ligt ongeveer 10 kilometer ten westen van Leeuwarden in het overwegend open agrarisch landschap van het Friese Westergo. De historische kom van het dorp is opgebouwd uit een tweetal kernen met als zwaartepunten de op een terp gelegen Hervormde Kerk in het noorden en de voormalige trekvaart Franeker-Leeuwarden in het zuiden. Als oudste vestigingsplaatsen dienen de natuurlijke, door opslibbing gevormde verhogingen in het landschap (kwelder-ruggen) waar later, in perioden van zeespiegel-rijzing, verhoogde woonheuvels (terpen) worden opgeworpen. Dronrijp is gelegen op een dergelijke, tussen twee getijdegeulen gevormde, rug of rijp (= reep grond)
Doortraproute Dronryp
KNOOPPUNTEN
De route gaat tegen de wijzers van de klok in
Routepunt 0161677453Opletpunt
7270Routepunt 7 t/m10593977
Opletpunt61Routepunt 14
Bij de rode cijfers wijken we af van de fietsknooppunten. Deze nummers verwijzen naar de punten in de routebeschrijving
AFSTAPPUNT
Rustpunt Mounderplak, Puoldyk 69, Dronryp. Hier is een terras met koffie en thee en een toilet.
TOERISTISCHE TIP
Dronryp was de woonplaats van sterrenkundige Eise Eisinga. Hier vind je zijn geboortehuis met borstbeeld
Bijzonder is ook de kerk aan de Tsjerkebuorren, met op de begraafplaats zijn grafsteen. Tevens is dat gebied beschermd dorpsgezicht.
Op de hoek van de Dubelestreek en de Brêgebuorren staat het prachtige witte geboortehuis  en het standbeeld van de beroemde kunstschilder Lourens Alma Tadema.
Ook bijzonder is aan de Dûbele streek het hofje Vredenhof.


Start: MFA d’ Ald skoalle Hobbemasingel 17, Dronryp
 1. Met MFA d’ Ald skoalle in de rug, sla rechtsaf en meteen weer rechtsaf Skilpaed
 2. Bij KNP 61 rechtdoor, de brug over het Van Harinxmakanaal naar KNP 67
 3. Bij KNP 67 naar KNP 74
 4. Bij KNP 74 naar KNP 53
 5. Bij KNP 53 onder de Westergoweg (N359) naar KNP 72 = opletpunt
 6. Bij KNP 72 door Hilaard naar KNP 70
 7. Bij KNP 70 linksaf klein paadje op richting KNP 60 (maar we gaan niet helemaal naar KNP 60)
 8. In Boksum bij de bakker rechtsaf
  • Om de Sint Margaretakerk op de terp te bekijken, stap bij de bakker even af en ga te voet rechtdoor naar de kerk.
 9. Volg Buorren, wordt later Oedsmaweg
 10. Einde weg rechtsaf, we zitten nu weer op de knooppunten volg KNP 59
 11. Bij KNP 59 naar KNP 39
 12. Bij KNP 39 naar KNP 77 de brug over het Van Harinxmakanaal
 13. Bij KNP 77 in Ritsumasyl linksaf langs het Van Harinxmakanaal naar KNP 61, een deel van dit pad (ca 400 meter) is smal =opletpunt
 • Fiets je Rijk stempelpost: Na het kanaal gaat fietspad over in polderweg (Puoldyk). Hier 1e rechts, na 150 meter aan je linkerkant
 • Terug naar de weg en rechtsaf naar KNP 61
  1. Bij KNP 61 in Dronryp rechtsaf Skilpad en linksaf naar de Hobbemasingel, je bent weer terug op het beginpunt..
  Gratis routeboekje:
  Printervriendelijke versie:
  Voor fietscomputer:
  Interactieve kaart:
  Veilig in het verkeer
  Dat ding achterop heet niet voor niets een bagagedrager. Hang er een fietstas aan, je stuur is om te sturen...
  Fiets je Rijk stempelpost 13 - Gelijk aan Dronryp
  Puoldyk 69, 9035 VC Dronryp
  Reacties voor deze route:
  Er zijn nog geen beoordelingen.
  0
  0
  0
  0
  0
  Alle Doortrappen fietsroutes zijn in opdracht van het ROF (Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân) met zorg samengesteld door de Fietsersbond. We kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op de route zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, of denk je dat jouw rechten op enig materiaal geschonden zijn? Mail dan naar doortrappen@fietsersbond.nl
  Heb je toeristische tips, of ervaar je problemen met de werking van de website? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl
  Terug naar de inhoud