Doortrappen Fietsroute vanuit Franeker - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Doortrappen fietsroute Franeker

KNOOPPUNTEN
De route gaat tegen de wijzers van de klok in
Routepunt 1 tot 42992449041
889745Opletpunt12Opletpunt
Routepunt 14 tot 18
Bij de rode cijfers wijken we af van de fietsknooppunten. Deze nummers verwijzen naar de punten in de routebeschrijving
AFSTAPPUNT
Theetuin Slappeterp Kleasterdyk 12, Slappeterp.
TOERISTISCHE TIP
Heeft u een leuke tip op deze route?

Mail ons een toeristische tip
Start: Recreatiepark Bloemketerp, Burgemeester J. Dijkstraweg 3, 8801 PG Franeker
 1. Vanaf parkeerterrein Bloemketerp fietspad linksaf.
 2. Einde fietspad rechts, door de fietstunnel.
 3. Na fietstunnel rechtdoor de A. van Voorthuijsenweg.
 4. Aan einde van de weg, linksaf, de Schalsumerweg op, wordt later de Franekerweg.
 5. Door Schalsum naar KNP 29.
 6. Van KNP 29 via Peins naar KNP 92.
 7. Bij KNP 92 linksaf via de Alddyk naar Skingen naar KNP 44.
 8. In Skingen linksaf over Slappeterpsterdyk naar KNP 90.
 9. Via de Kleasterdyk en stukje Kleaster Anjum naar KNP 41.
 10. Van KNP 41 naar KNP 88.
 11. Van KNP 88 naar KNP 97.
 12. Van KNP 97 naar KNP 45 in Dongjum.
 13. In Dongjum linksaf richting Franeker, naar KNP 12 =opletpunt.
 14. Bij KNP 12 richting KNP 15 (maar we gaan niet helemaal naar KNP 15 toe) = opletpunt.
 15. Bij plein (plein bij sportvelden en apotheek Hartog) linksaf = opletpunt.
 16. Professor Holwerdastraat in fietsen.
 17. Einde straat, de Professor Loréstraat oversteken.
 18. Over het bruggetje fietspad volgen terug naar startpunt..
Printervriendelijke versie:
Reacties voor deze route:
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Alle Doortrappen fietsroutes zijn met zorg samengesteld door de Fietsersbond Fietsschool, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wilt u een wijziging of aanpassing doorgeven, of denkt u dat uw rechten op enig materiaal geschonden zijn? Mail dan naar fietsschool@fietsersbond.nl
Heeft u (toeristische) tips en tricks, of ervaart u problemen met de werking van de website? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W
Terug naar de inhoud