Doortrappen Fietsroute vanuit Leeuwarden-Dronryp - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Doortrappen fietsroute Leeuwarden, richting Dronryp

Leeuwarden heeft als hoofdstad van Fryslân een mix aan historische en nieuwe gebouwen, musea en monumenten. Ook zijn er verschillende uitgaansmogelijkheden, van theater tot poppodium, van kroeg tot festival. Het buitengebied van de stad biedt gelijk een heel ander beeld. Weidse uitzichten, rustige wegen en (fiets)paden van uitstekende kwaliteit.
KNOOPPUNTEN
De route gaat tegen de wijzers van de klok in
Routepunt 1 tot 4617677Opletpunt61
677453Opletpunt7270
Routepunt 13 en 14593977Opletpunt99
Routepunt 19 tot 21
Bij de rode cijfers wijken we af van de fietsknooppunten. Deze nummers verwijzen naar de punten in de routebeschrijving
AFSTAPPUNT
Routepunt 7: Bankje in Ritsumazijl met watertappunt.
Routepunt 14: Bij de bakker in Boksum is op het pleintje een bankje. Dit is meteen een leuke stop om de Sint-Margaretakerk op de terp te bekijken.
TOERISTISCHE TIP
Poptaslot
De unieke geschiedenis maakt deze state in Marsum tot één van de best bewaarde stinzen van Friesland.
Meer informatie
Start: Wijkcentrum Westeinde, Eeltjes Hiem, Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ Leeuwarden
 1. Vanaf het wijkgebouw linksaf richting het winkelcentrum.
 2. Sla linksaf om het winkelcentrum, voorbij parkeerterrein rechtsaf.
 3. Volg fietsstrook, wordt later fietspad.
 4. Voor de verkeerslichten, rechtsaf fietspad op, volg KNP 61.
 5. Bij KNP 61 naar KNP 76 in Marssum.
 6. Bij KNP 76 linksaf langs het Poptaslot naar KNP 77.
 7. Bij KNP 77 in Ritsumazijl rechtsaf langs het water naar KNP 61, een deel van ongeveer 400 meter is smal =opletpunt.
 8. Bij KNP 61 in Dronryp, de brug over naar KNP 67.
 9. Bij KNP 67 naar KNP 74 in het dorp Rewert.
 10. Bij KNP 74 naar KNP 53.
 11. Bij KNP 53 onder de Westergoweg (N359) naar KNP 72 =opletpunt.
 12. Bij KNP 72 door Hilaard naar KNP 70.
 13. Bij KNP 70 linksaf klein paadje op richting KNP 60 (maar we gaan niet helemaal naar KNP 60).
 14. In Boksum bij de bakker rechtsaf (om de kerk op de terp te bekijken, stap hier even af en ga te voet verder) volg Buorren, wordt later Oedsmaweg.
 15. Einde weg rechtsaf, we zitten nu weer op de knooppuntenroute, volg KNP 59.
 16. Bij KNP 59 naar 39.
 17. Bij KNP 39 naar KNP 77 over de brug over het Van Harinxmakanaal.
 18. Bij KNP 77 in Ritsumazijl, net na het bruggetje over het Sylsterrak, rechtsaf naar KNP 99 = opletpunt, eerste stukje heel steil.
 19. Volg het pad langs het water in de bebouwing onder de Slauerhoffbrug door, en dan linksaf (we gaan niet helemaal naar KNP 99) en boven gekomen, rechtsaf.
 20. Volg het fietspad, gaat onder andere langs de 11-stedenhal (ijsbaan).
 21. Bij de verkeerslichten oversteken, en volg dezelfde route als op de heenweg naar het beginpunt..
Printervriendelijke versie:
Reacties voor deze route:
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Alle Doortrappen fietsroutes zijn met zorg samengesteld door de Fietsersbond Fietsschool, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wilt u een wijziging of aanpassing doorgeven, of denkt u dat uw rechten op enig materiaal geschonden zijn? Mail dan naar fietsschool@fietsersbond.nl
Heeft u (toeristische) tips en tricks, of ervaart u problemen met de werking van de website? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl
Doortrappen.frl wordt beheerd door Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W
Terug naar de inhoud