Fietsagenda Routes vanuit De Hoeve - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
De Friesland Beweegt FietsAgenda is een initiatief vanuit het landelijke Doortrappen programma
Fietsroutes in de Friesland Beweegt Fietsagenda
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
De Hoeve 37 km
Fietsroute De Hoeve 37 kmDe Hoeve is een dorpje met 430 inwoners en 140 woningen. Vanaf de 16e eeuw zijn er enkele hoeven op hoogtes in de glooiende heide gesticht. Pas in de 19e en 20e eeuw wordt steeds meer woeste grond ontgonnen, kwamen er meer woningen en kon men van een echt dorp spreken. Mensen betrokken kleine boerderijtjes en werkten daarnaast veel in de turfwinning. Door de ruilverkaveling rond 1965 zijn veel van kleine boerenbedrijfjes verdwenen. Ook na de ontginning en ruilverkaveling is de glooiing in het landschap van De Hoeve nog goed zichtbaar, vooral wanneer je over de Jokweg en de Oude Jokweg rijdt.

De Jokweg is een eeuwenoude verbinding over een zandhoogte van en naar Friesland. Jokweg betekent dat een wagen met een span ossen (juk) erover heen kon. Belangrijkere verkeerswegen waren vroeger de Linde en de Noordwoldervaart; via deze vaarroutes werd onder andere turf vervoerd. Van oudsher is het land verdeeld in lange percelen die van de Noordwolderweg in het zuiden tot de Linde lopen. Mede hierdoor is er een afwisselend coulisselandschap met boomwallen ontstaan.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: OBS de Klaeter
Jokweg 14, 8394 VL De Hoeve

Routebeschrijving
 1. Ga vanaf de parkeerplaats rechtsaf naar het centrum van het dorp.
 2. Steek de kruising over en volg de Oude Jokweg richting Wolvega (het zandpad gaat over in een fietspad)
 3. Aan het einde van het fietspad linksaf de Kontermansweg volgen.
 4. Aan het einde van de weg rechtsaf richting Oldeholtpade.
 5. Na ± 300m linksaf langs de Linde.
 6. Volg het Lindepad, dat overgaat in de Domeinenweg.
 7. Aan het einde van de Domeinenweg de N32 oversteken richting Blesdijke.
 8. Volg het Stroomkantpad langs de Linde.
 9. Volg aan het einde van het fietspad de weg.
 10. Bij het bruggetje over de Sas linksaf richting Oldemarkt/Blesdijke en vervolgens de 1ste weg linksaf (Nijksweg).
 11. Ga op de kruising met de Lagebroekweg rechtsaf.
 12. Aan het einde van de weg linksaf.
 13. Na ± 300m rechtsaf de Lijsterbeslaan (zandpad) in.
 14. Aan het einde van het pad linksaf de Eikenlaan in.
 15. Op de eerste kruising gaat de Friescheveldweg op.
 16. Aan het einde van de weg rechtsaf richting De Blesse.
 17. Steek de N32 over, na ± 100m linksaf.
 18. Na ± 300m gaat u rechtsaf richting Steggerda/Peperga onder de snelweg door.
 19. Bij de R.K.-kerk rechtsaf de Ericaweg op.
 20. Volg deze weg tot het einde.
 21. Ga rechtsaf en direct weer linksaf de Leemweg op.
 22. Op de driesprong aan het einde van de Leemweg rechts aanhouden en volg de Turfhoekweg.
 23. Ga bij het ANWB-bord linksaf en volg de Wetsvierdeparten richting Noordwolde-Zuid.
 24. Op de driesprong met de Puntersweg linksaf.
 25. Ga aan het einde van de weg rechtsaf.
 26. Na ± 300m linksaf de Elsweg op richting Noordwolde.
 27. Aan het einde van de Elsweg linksaf en direct weer rechtsaf de Molenburen op.
 28. Bij de afslag rechtsaf het fietspad op.
 29. Op de kruising met de Jokweg linksaf terug naar De Hoeve.
Reacties voor deze route:
Geen commentaren
Terug naar de inhoud