Doortrappen Fietsroutes vanuit De Tike - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
De Friesland Beweegt FietsAgenda is een initiatief vanuit het landelijke Doortrappen programma
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
De Tike 36 km
Fietsroute De Tike 36 kmDe route start in De Tike, een klein dorpje aan de westkant van het prachtige meer De Leijen. De fietsroute kent een sterke afwisseling in landschappen. Het eerste deel leidt je langs de kenmerkende houtwallen. Richting Earnewâld wordt het landschap opener. Je passeert het uitgestrekte natuurgebied De Alde Feanen, dat je wandelend, fietsend of per kano kunt ontdekken. Dit gebied heeft een enorme aantrekkingskracht op allerlei vogelsoorten. Vooral in het voorjaar is het de moeite waard om deze vogels te “spotten”. Langs mooie en gezellige dorpen als Earnewâld en Oudega fiets je uiteindelijk langs de boorden van De Leijen terug naar De Tike.

De Susterwei ten noorden van het dorp vormt de grens en is vernoemd naar de zusters van het vroegere klooster in Sigerswâld. Deze weg liep dwars door het gebied, waar later, door de vervening vanaf ca. 1750, de veenplas De Leijen is ontstaan. De Tike is ooit ontstaan op een lemige zandrug begroeid met heide, gelegen tussen moerassige veengebieden. Een opvallend aantal van de huidige woningen staat nog her en der in het landschap verspreid, met daartussen oude wandelpaden. Helaas heeft de ruilverkaveling er eind jaren zestig voor gezorgd dat meerdere wandelpaden nu doodlopend of verdwenen zijn. De Tike kent een beperkt aantal inwoners (400). Men is sterk aan het dorp gehecht. Het eigen dorpshuis, de basisschool en de talrijke dorpsverenigingen (muziek, zang, dans, jeugd, biljarten, etc.) spelen daarbij een belangrijke rol. Jaarlijks wordt er in het dorpshuis een gevarieerd en omvangrijk winterprogramma georganiseerd, waar alle dorpsgenoten aan mee kunnen doen. Het bestuur van het dorpshuis bestaat uit maar liefst 20 personen. De lijfspreuk “De Tike kent kerk noch kroeg, maar er is vermaak genoeg” wordt dan ook door de meeste inwoners onderschreven.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Dorpshuis
Master de Jongwei 17, 9219 VM De Tike

Routebeschrijving
 1. Vanaf de parkeerplaats bij het dorpshuis (Master de Jongwei 17) linksaf.
 2. Bij de eerste driesprong linksaf, de Susterwei op.
 3. Na ± 500m rechtsaf de Jelke Sjoerdsloane in.
 4. Aan het einde rechtdoor, de Mienskerwei op.
 5. De 1ste kruising linksaf de Harstewei in.
 6. Bij café De Harste linksaf de Heereweg in.
 7. Na ± 200m rechtsaf de Joute van der Meerweg in.
 8. Steek de autoweg over, fiets rechtdoor en kom in buurtschap Sumarreheide.
 9. Neem nu de afslag naar links en ga de Lytse Buorren in. Volg deze naar rechts.
 10. Daarna rechtsaf It Middelpaed op.
 11. Bij de kruising linksaf de Ielke Boonstraloane volgen tot Garyp.
 12. Volg de weg naar links, langs de rand van het dorp.
 13. Aan het einde van de Ielke Boonstraloane linksaf de Inialoane in.
 14. Bij de eerste kruising rechts de Broek in.
 15. Aan het einde van de Broek linksaf onder de Wâldwei door naar Sigerswâld.
 16. ± 100m na de tunnel rechtsaf.
 17. De autoweg oversteken en de Earnewarre inrijden. Na een wit bruggetje gaat de weg over in de Ds. Van der Veenweg.
 18. ±100m na het bruggetje in de bocht links aanhouden richting Earnewâld fietsen.
 19. Vanuit het informatiecentrum linksaf richting Earnewâld.
 20. Tip: Om het dorp te bezichtigen op de kruising rechtdoor. Je kunt bijvoorbeeld een kano of ander vaartuig huren om het natuurgebied te verkennen.
 21. Direct voor het dorp linksaf de Feansterdyk op richting Garyp.
 22. Op de 1ste kruising rechtsaf de Koaidyk in.
 23. Na het Paviljoen rechtsaf het fietspad in rijden dat door het bungalowpark It Wiid leidt.
 24. Tip: Bezoek het informatiecentrum 'Nationaal park de Alde Feanen'.
 25. Aan het einde van de weg, bij de parkeerplaats van het informatioecentrum, linksaf.
 26. Koaidyk oversteken, rechtdoor schelpen fietspad op.
 27. Tip: Aan dit pad ligt de vogelkijkhut 'Jan Durkspolder'.
 28. Op de driesprong aan het einde van de weg, rechtsaf richting Oudega.
 29. Hierna de 1ste weg rechtsaf de Dykfinne op.
 30. 1ste weg linksaf de Skeane Heawei volgen.
 31. 1ste weg rechtsaf De Geasten op.
 32. Aan het einde van de verharde weg het schelpenpaadje richting Oudega volgen.
 33. In het centrum van Oudega, de Buorren rechtsaf.
 34. Direct voor de kerk rechtsaf de Fabrykswei in.
 35. Volg de Eastersanning links- en rechtsom het dorp uit.
 36. Ga na de haven linksaf, de Goudtsjepoel. Deze gaat over in It Heech.
 37. Volg It Heech en ga aan het einde linksaf.
 38. Na ± 100m rechtsaf het schelpenpad in.
 39. Aan het einde van het schelpenpad rechtsaf, de Hegewei.
 40. Direct over de brug linksaf, de Kanaalsloane in.
 41. Op de kruising met de doorgaande weg linksaf de brug over en direct rechtsaf de Leyensloane in.
 42. Na het viaduct, in de bocht doodlopende weg rechtsaf. Gaat over in schelpenpad.
 43. Ga aan het einde linksaf.
 44. Volg de weg (Doktersheide) tot de driesprong met de Master de Jongwei
 45. Ga hier linksaf terug naar het dorpshuis.
Reacties voor deze route:
Geen commentaren
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
De Doortrappen Fietsagenda is een initiatief van Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W
Terug naar de inhoud