Fietsagenda Routes vanuit Fochteloo - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
De Friesland Beweegt FietsAgenda is een initiatief vanuit het landelijke Doortrappen programma
Fietsroutes in de Friesland Beweegt Fietsagenda
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Fochteloo 30 km
Fietsroute Fochteloo 30 kmFochteloo behoort tot de vroegst bewoonde gebieden van Noord-Nederland. Reeds voor onze jaartelling was er bewoning. Aan het fietspad bij de zogenaamde Tachtig Bunder werden in de dertiger jaren de grondsporen van een nederzetting uit de prehistorie ontdekt. Rond 1850 waren er door het inzakken van het veen en de verbeterde afwatering reeds de restanten aan een prehistorisch oerwoud aan het licht gekomen. Door het opdringen van het veen en harde stormen moet dit oerbos eeuwen geleden geveld zijn. De betekenis van de naam Fochteloo is daarom waarschijnlijk “vochtig bos”.

De afgelopen eeuwen is de mens grote invloed geweest op het gebied. Er was sprake van ontbossing, ontginning en verkaveling. De oudste nog zichtbare ontginningsmethode is die van de esgronden. Men vermengde schapenmest met heideplaggen en verspreidden dat mengsel op de gezamenlijke akkers. Door de bemesting werden de essen in de loop van de eeuwen opgehoogd. In de zeventiger jaren is het landschap hier echter sterk veranderd: grootschaligheid van de boerenbedrijven, ruilverkaveling en verdere ontginning van het hoogveengebied waren daar de oorzaak van. Gelukkig is er direct veel aan herbeplanting en
verfraaiing van het landschap gedaan, waardoor het gebied de moeite meer dan waard is gebleven.
Download voor fietscomputer:
Zuideinde 26a, 8428 HE Fochteloo

Routebeschrijving
 1. Ga rechtsaf richting Appelscha.
 2. Op het kruispunt rechtsaf de doodlopende weg in, wordt fietspad.
 3. Aan het eind linksaf, fietspad naast autoweg en vaart.
 4. Voor de brug linksaf volgt u de weg tot het kruispunt met Zuideinde.
 5. Ga rechtsaf, de doodlopende weg in, gaat over in fietspad.
 6. Aan het eind van het fietspad linksaf en vrijwel direct weer rechtsaf richting Ravenswoud (Compagnonsweg).
 7. Net voor Ravenswoud, voor de brug linksaf het fietspad op.
 8. Ga over het bruggetje over de Fochtelervaart en fiets aan het einde van de vaart rechtdoor.
 9. Houd bij de T-splitsing het pad naar links aan, langs de Lycklamavaart.
 10. Aan het einde van het pad rechtsaf.
 11. Tip: Rechts is een vogelkijkhut, met uitzicht over de Bruustinger Plas
 12. Volg de weg tot in de flauwe bocht en ga hier voor de parkeerplaats rechtsaf het fietspad op.
 13. Tip: Dit pad loopt door het Fochteloërveen en bosssen en steekt de grens over naar Drenthe.
 14. Steek aan het einde van het fietspad de vaart en de autoweg N919 over en ga linksaf het fietspad op.
 15. Volg de autoweg met de bocht linksom mee, tot het ANWB fietsbord 'Appelscha', hier rechtsaf, de autoweg oversteken.
 16. Op de tweede kruising rechtsaf en volg het fietspad.
 17. Tip: Je fietst hier weer een stukje door het Fochtelooërveen, het informatiecentrum ligt aan deze kruising.
 18. Aan het einde van het fietspad rechtsaf.  de Vogelrijd in.
 19. Ga aan het einde linksaf en volg het Zuideinde terug naar startpunt.
Reacties voor deze route:
Geen commentaren
Terug naar de inhoud