Fietsagenda Routes vanuit Hurdegaryp - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
De Friesland Beweegt FietsAgenda is een initiatief vanuit het landelijke Doortrappen programma
Fietsroutes in de Friesland Beweegt Fietsagenda
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Hurdegaryp 28 km
Fietsroute Hurdegaryp 28 kmHurdegaryp is een relatief groot dorp ten oosten van Leeuwarden, veel bewoners vinden daar een werkplek. Het is niet vreemd dat Hurdegaryp zo´n gewilde woonplaats is. Het gebied rond Hurdegaryp is zeer de moeite waard. Ten noorden van het dorp zijn grote natuurreservaten te vinden, terwijl ten zuidwesten de overgang van het bosrijke woudengebied naar het veenweidegebied van Midden-Friesland voor verrassende landschappen zorgt. Je zult het merken als je vanuit Tytsjerk richting Suwâld fietst.

Daarnaast passeer je een groot aantal waardevolle landschapselementen. Naast het Bos van Ypey met de kenmerkende landschapsstijl en eeuwenoude eendenkooien, kunt je er een aantal pingoruïnes ontdekken. De dorpen die worden bezocht liggen veelal op zandruggen of zandopduikingen in het overheersende veen.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Station
Stationsweg, 9254 HA Hurdegaryp

Routebeschrijving
 1. Volg vanaf het station de Stationsweg naar het oosten.
 2. Aan het einde van de Stationsweg linksaf over de spoorwegovergang.
 3. Op de driesprong linksaf en volgt u de Slachtedyk.
 4. Je fietst door Ryptsjerk. Volg de Ypeysingel naar de autoweg (N361).
 5. Steek de weg over en ga linksaf richting Tytsjerk.
 6. Op het kruispunt bij het restaurant E-10 steek je over en fietst Tytsjerk in.
 7. Volg de doorgaande weg door Tytsjerk. Ook na de spoorwegovergang rechtdoor.
 8. Volg de weg richting Suwâld.
 9. Op het kruispunt met De Warren, gaat u rechtsaf richting Suwâld.
 10. Na ± 200m rechtsaf de Symen Halbesmawei in.
 11. Na ± 600m linksaf.
 12. Volg de Louwsmarwei (met de bocht mee naar het westen. U komt langs boerderij “de Rûchfinne”, waar je ambachtelijk boerderij ijs kunt kopen)
 13. Bij de eendenkooi rechtsaf en volg het pad langs de Louwsmeerpolder richting de Rustenburgweg.
 14. Op de Rustenburgweg linksaf.
 15. Op de kruising met de Aldemiede linksaf.
 16. Volg de Aldemiede ±6km, met de bochten mee tot de kruising met de Monnikenweg.
 17. Ga rechtsaf en volg de Monnikenweg.
 18. Aan het einde van de weg linksaf en direct weer rechtsaf om zo bij het Prinses Margriet-kanaal uit te komen.
 19. Vervolg de route door over de Monnikeweg verder te fietsen richting Burgum (zie kaart).
 20. Blijf de weg volgen tot de voorrangsweg.
 21. Ga op deze kruising rechtdoor de Lange Laan op.
 22. Op de kruising met de Zomerweg linksaf het fietspad op.
 23. Volg het pad tot Hurdegaryp.
 24. Ga rechtsaf en volgt de Burgemeester Drijberweg tot de rijksweg N355.
 25. Steek de weg over en ga linksaf, terug naar het station.
Reacties voor deze route:
Geen commentaren
Terug naar de inhoud