Doortrappen Fietsroutes vanuit Kiesterzijl - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Doortrappen.frl is een initiatief van Friesland Beweegt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland voor het landelijke Doortrappen programma
Fietsroutes in de Friesland Beweegt Fietsagenda
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Kiesterzijl 56 km
Kiesterzijl - Franeker Reformatiestad 56 km
Op de Universiteit  van Franeker (1585 -1811) werden onder andere theologen en juristen opgeleid in de leer van Luther en Calvijn. In Witmarsum en Pingjum ging Menno Simons in de oppositie met de Doopsgezinde kerk. Maar de volgelingen van Simons waren hun leven niet veilig en kwamen bijeen in schuilkerkjes. Met deze fietsroute door het Friesland van de reformatie zie je de historische binnenstad van Franeker, het monument van Menno Simons en enkele Doopsgezinde kerkjes, of hun oude locatie.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Knooppunt 16
Kiesterzijl, 8807 PG Kiesterzijl

Routebeschrijving
  1. Volgt...
Reacties voor deze route:
Geen commentaren
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Doortrappen.frl is een initiatief van Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W
Terug naar de inhoud