Doortrappen Fietsroutes vanuit Sibrandabuorren - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Doortrappen.frl is een initiatief van Friesland Beweegt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland voor het landelijke Doortrappen programma
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Sybrandabuorren 39 km
Fietsroute Sybrandabuorren 39 kmSibrandabuorren ligt net als Gauw, Goënga, Tersoal en Poppenwier in De Lege Geaen” (de lage landen), zoals de streek vaak wordt genoemd. De dorpen zijn gelegen in laaggelegen en een waterrijk gebied, niet ver van het Sneekermeer. Het Sneekermeer is in het verre verleden ontstaan door veenafgravingen vanuit diverse dorpen aan het Legeansterpaed, de weg die de dorpen in “De Lege Geaen” verbindt.

Alle dorpen hebben nog steeds een verbinding met het meer. De Sibrandabuorsterfeart is daar een voorbeeld van. Door de open verbinding van de dorpen in “De Lege Geaen” met het meer is er tegenwoordig het gebied zeer geschikt voor de watersport, met name voor kanoërs. De mooie brug uit 1865 valt direct op. Ook het de hervormde kerk, die niet zo lang geleden is gerestaureerd is beeldbepalend. De kerk valt op door de houten opbouw van de toren.Een ander karakteristiek gebouwen in het dorp is de voormalige zuivelfabriek, gesticht in 1891. Deze fabriek, genaamd “De Lege Geaën”, bood aan veel mensen werk. Door een reorganisatie sloot de zuivelfabriek in 1975 haar deuren.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Sportterrein
Aesgewei 54, 8647SG Sibrandabuorren

Routebeschrijving
 1. Vanaf het parkeerterrein rechtsaf naar het kruispunt van de Aesgewei en de Speersterdyk.
 2. Ga hier weer rechtsaf.
 3. Na een kleine kilometer linksaf de Midlânsdyk op.
 4. Op de volgende driesprong rechts aanhouden. Al slingerend door het landschap bereikt je de Hege Wier.
 5. Ga linksaf richting Goënga.
 6. Volg de weg door het dorpje en fiets over de Aldfearstdyk naar het zuidoosten.
 7. Op de volgende driesprong rechtsaf de Goaengeamieden op.
 8. Op de kruising met de Fiifgeawei rechtdoor over de Paviljoenweg richting recreatiegebied De Potten.
 9. Op de volgende kruising linksaf het fietspad (Griene Dyk) op.
 10. Tip: Je kunt ook even rechtdoor fietsen en een kijkje nemen in het recreatiegebied De Potten.
 11. Volg het fietspad (Griene Dyk) naar het oosten.
 12. Na een paar kilometer bereik je een gemaal en een weggetje.
 13. Blijf rechtdoor de Griene Dyk volgen.
 14. Je fietst dan door Abbenwier. De weg heet hier dan ook de Abbenwiersterdyk.
 15. Ga bij de autoweg rechtsaf en volg het fietspad parallel aan de autoweg.
 16. Je fietst over de brug bij Aldskou (Oude Schouw).
 17. Blijf het fietspad volgen totdat je Akkrum hebt bereikt.
 18. Volg de Ljouwerterdyk over de brug en door het centrum. De naam van weg verandert in It Heechein en daarna in de Buorren.
 19. ± 200m voorbij de brug in het centrum, aan het einde van de Buorren, links aanhouden de Kanadeeskestrjitte in.
 20. De volgende afslag links.
 21. Je fietst over de brug en volgt de Himdyk tot de driesprong met de Leppedyk. Ga hier rechtsaf.
 22. Voorbij de brug links en direct weer rechts en blijf hierbij op de Leppedyk.
 23. Volg het weggetje, het dorp uit, langs de Boarn en de Kromme Knjilles naar het noorden.
 24. Na ± 4½km passeer je de spoorbrug en het aquaduct.
 25. Ga rechtsaf en volg de Birstumerdyk naar Grou.
 26. Je komt nu uit bij een minirotonde.
 27. Tip: Als je hier de Stationsweg volgt, kom je in het gezellige centrum van Grou.
 28. Bij de minirotonde linksaf richting Jirnsum, fiets onder de snelweg door en passeer een spoorwegovergang.
 29. In de verte (± 2 km) zie je de zendmast van Jirnsum al staan.
 30. Bij Jirnsum, op het kruispunt bij café De Twee Gemeenten, rechtsaf.
 31. Volg het fietspad naar het noorden, langs de zendmast.
 32. Even verder linksaf de Learewei in, richting Raerd.
 33. Na ± 3km bereik je, net voor Raerd, de Hegedyk. Ga linksaf en fiets het dorp in.
 34. Tip: Bij de kerk rechtdoor is park Jongmastate, waar je een korte wandeling kunt maken.
 35. Ga bij de kerk rechtsaf, de Poppenwiersterdyk in, richting Poppenwier.
 36. Op de kruising met de Albadawei rechtdoor Poppenwier in. Volg het weggetje door het dorp.
 37. Voorbij de kerk en het kaatsveld linksaf de Tersoalsterdyk/Marsherne op, richting Tersoal. U fietst door het lage zuidwestelijke gedeelte van de vroegere
 38. grietenij Rauwerdahem.
 39. Volg de weg door het dorp Tersoal en naar het langgerekte Sibrandabuorren.
 40. Voorbij de mooie ophaalbrug zie je rechts de sporthal en de sportvelden, de startplaats van deze fietstocht.
Reacties voor deze route:
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Doortrappen.frl is een initiatief van Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W
Terug naar de inhoud