Doortrappen Fietsroutes vanuit Twijzel - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Doortrappen.frl is een initiatief van Friesland Beweegt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland voor het landelijke Doortrappen programma
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Twijzel 43 km
Fietsroute Twijzel 43 kmDe route leidt door een landschappelijk zeer interessant gebied. Dit is een coulissenlandschap, met de bekende dykswâlen (houtwallen en elzensingels), maar ook talrijke pingo’s. Het gebied ten zuiden van de N355 heeft een geheel ander karakter in de vorm van min of meer moerassig terrein met laaggelegen weilanden met een unieke vogel- en plantenwereld.

Twijzel is een agrarisch dorp met veel – in verhouding grote, soms monumentale boerderijen. Aan Tsjerkebuorren 27 staat het Simke Kloostermanhûs, de woning van de bekende Friese romanschrijfster Simke Kloosterman (1876-1938). Deze woning is te bezichtigen. Het beeldje “Date”, naar een van de hoofdrolspelers uit Simkes bekendste boek ‘De Hoara’s fan Hastings’ (1921) staat voor het vroegere dorpshuis, Op Twizel 16. Een andere bezienswaardigheid is de grote zwerfsteen op het kerkhof bij de NH-kerk. Op de steen is een kruis aangebracht. Volgens de overlevering was hier de plek waar de Friese zendeling Liudger (780 na Chr.) preekte.

De dorpen Gerkesklooster en Stroobos nemen in verschillende opzichten een bijzondere plaats in. Deze dorpen liggen in de noordoosthoek van de gemeente Achtkarspelen. Dit is een kleigebied dat het typische karakter van de Wouden mist. Hier geen dykswâlen, maar een open landschap. De dorpen Gerkesklooster en Stroobos vormen één geheel. Tot 1993 werd het dorp Stroobos doorsneden door de grens met de gemeente Grootegast, die tegelijk ook de grens met de provincie Groningen vormde. Omdat dit allerlei praktische bezwaren met zich meebracht, is het Groningse deel van Stroobos naar Achtkarspelen overgegaan. De ligging aan het Prinses Margrietkanaal is al zeer lang van groot belang voor deze dorpen. De industrie kreeg daardoor al vroeg een kans en in deze dorpen zijn dan ook
enkele grote bedrijven gevestigd.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Dorpshuis De Bining
Simke Kloostermanstrjitte 7, 9286 EP Twijzel

Routebeschrijving
 1. Volg vanaf het terrein van het dorpshuis “De Bining” de Kloostermanstrjitte naar de doorgaande autoweg (N355).
 2. Ga linksaf en volg de autoweg richting Buitenpost.
 3. Ga na ± 500m rechtsaf de Miedwei in.
 4. Op de kruising met de Oude Dijk (Alde Dyk) fiets je rechtdoor naar het Prinses Margrietkanaal.
 5. Blijf het pad volgen, langs het kanaal, onder de brug voorbij Blauforlaat richting Stroobos en Gerkesklooster tot de rotonde voor de brug.
 6. Ga rechtsaf over de brug en volg het kanaal door Stroobos en Gerkesklooster.
 7. Op de kruising in het centrum rechtsaf over de brug.
 8. Volg de Miedweg naar het zuiden.
 9. Voor de Oude Vaart rechtsaf, volg de weg tot de volgende driesprong.
 10. Ga linksaf en volg de Heawei.
 11. Op de volgende driesprong rechtsaf.
 12. Volg de Koaiwei tot de driesprong met de Rysloane.
 13. Ga linksaf en volg de weg tot de Miedwei.
 14. Ga rechtsaf en volg de Miedwei.
 15. Houd rechts aan tot je de voorrangsweg(N358) hebt bereikt.
 16. Ga rechtsaf en fiets via It Súd Surhuizum in.
 17. De weg gaat over in de Doarpsstrjitte. Net voor de kerk linksaf, It Langpaed in.
 18. Volg het pad tot de Turfloane, ga hier rechtsaf.
 19. Op de volgende kruising linksaf de Krúswei op.
 20. Aan het einde van de Krúswei linksaf de Rysloane op.
 21. Aan het einde van de Rysloane rechtsaf, volg de Lytse Wei naar Drogeham.
 22. Tip: Aan het einde van de Rysloane kun je rechtdoor gaan, aan de Betonwei bevindt zich het themapark “De Spitkeet”.
 23. Volg de Lytse Wei naar Drogeham.
 24. Volg de weg door het dorp.
 25. Op de kruising met de Ikebuorren en de Ikersreed rechtsaf.
 26. Daarna linksaf en volg de weg richting Kootstertille.
 27. Op de driesprong buiten het dorp rechtsaf richting en over de brug.
 28. Op de rotonde linksaf de Jisteboerwei in richting Jistrum.
 29. Op de driesprong rechts en volg de Tillewei.
 30. Op de volgende driesprong rechts aanhouden.
 31. Bij de driesprong voor de kerk linksaf en vrijwel direct weer rechtsaf de Schoolstraat in.
 32. Op de volgende driesprong linksaf de Marwei in.
 33. Daarna rechtsaf de Dwarsweg in.
 34. Tip: Je kunt ook de Marwei blijven volgen, je komt terecht bij de oever van het Burgumermar.
 35. Houdt op de Dwarsweg links aan, de Achterwei in.
 36. Houd op de kruising met de Leswei links aan.
 37. Op de volgende kruising linksaf, het Wyldpaed op richting Twijzelerheide.
 38. Steek de N355 schuin over en ga rechtdoor.
 39. Ga de eerste straat links, het Raepdraegerspaed.
 40. Volg het pad naar rechts, het gaat over in Hiltsje Muoiswâlden en gaat het dorp Twijzelerheide in.
 41. Na de bocht naar links, rechtsaf de Doarpsstrjitte in.
 42. Volg de weg tot de Bjirkewei. Ga hier rechtsaf en volg deze tot de begraafplaats aan de rechterhand.
 43. Ga voorbij de begraafplaats linksaf de Sije Hesterstrjitte in.
 44. Ga op de kruising met het Heideloantsje rechtsaf en meteen weer linksaf het Jinkepaed op.
 45. Volg het fietspad naar rechts tot het Wyldpaed Oast, ga hier rechtsaf.
 46. Volg het Wyldpaed tot de kruising met de Ikewei.
 47. Ga linksaf richting Twijzel.
 48. In Twijzel linksaf de Piterpôlle in, op de kruising rechtdoor.
 49. Je bent weer in de Simke Kloostermanstrjitte, het startpunt van de tocht.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen reacties
0
0
0
0
0
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doortrappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Doortrappen.frl is een initiatief van Stichting Friesland Beweegt in opdracht van het ROF en het ministerie van I&W
Terug naar de inhoud