Verkeersflits - Scholen waar we de Friese 11 Meter fietsen - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud

Voorjaar 2021

15 April - De Earste Trimen, Nijland
16 April - De Optimist, Heerenveen
28 April - De Finne, Aldeboarn
30 April - De Tarissing, Risumageest
10 Mei - OBS it Skriuwboerd, Surhuisterveen
17 Mei - In de Kring, Oosterwolde
18 Mei - Bernebrege, Surhuisterveen
19 Mei - IKC Het Baken, Harlingen
20 Mei - De Toermalijn, Franeker
21 Mei - It Iepen Finster, Achlum
25 Mei - OBS Buttinga, Oosterwolde
26 Mei - De Arke, Burgum
27 Mei - Michaëlschool, Leeuwarden
27 Mei - Twa Ikker, Augustinusga
28 Mei - Pionier, Leeuwarden
1 Juni - Bonifatiusschool, Woudsend
1 Juni - De Jint, Stiens
2 Juni - Gielguorde, Mantgum
7 Juni - De Steven, Franeker
8 Juni - PCBS De Claercamp, Gerkesklooster
9 Juni - It Butenplak, Hoornsterzwaag
10 Juni - 't Funemint, Wommels
10 Juni - OBS 't Raerderhiem, Raerd
15 Juni - De Wraldwizer, Niawier
16 Juni - It Bynt, Sumar
21 Juni - Zwetteschool, Sneek
24 Juni - Foarhûs, Drachten
28 Juni - cbs De Wegwijzer, Wolvega
29 Juni - Daltonschool de Skâns, Frieschepalen
30 Juni - Dr. J. Botkeskoalle, Damwâld

Najaar 2021

6 Sept - Obs  Casimir, Kollum
9 Sept - Tarissing, Spannum
14 Sept - Obs  Casimir, Aldeboarn
15 Sept - Kinderkoepel, Leeuwarden
20 Sept - BS Hurdegaryp, Hurdegaryp
21 Sept -  BS De Opdracht, Ureterp
22 Sept - OBS Op e Trije, Ferwert
23 Sept - Kabas, Franeker
27 Sept - Thomas van Aquinoschool, Sneek
1 Okt - OBS mr. K.J. Dijkstraschool, Elsloo
5 Okt - CBS de Wynroas, Harkema
12 Okt - CBS de Paadwizer, Parrega
25 Okt - OBS 'rt Ambyld, Terwispel
27 Okt - OBS Burgerschool, Dokkum
28 Okt - PCBS de Boustien, De Westereen
4 Nov - obs de Lantscheene, Oldetrijne
11 Nov - CBS de Griffel, Lioessens
17 Nov - De Boge, Hemrik

Voorjaar 2022

17 Mei - Trianova, Leeuwarden

Er worden regelmatig nieuwe scholen toegevoegd.
Terug naar de inhoud