Verkeersflits - Scholen waar we de Friese 11 Meter fietsen - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud

Najaar 2020

CBS Johannes Looijengaskoalle Surhuizum, vrijdag 21 augustus 2020
De Hoekstien Luxwoude, dinsdag 25 augustus 2020
OBS Epemaskoalle Ysbrechtum, donderdag 27 augustus 2020
OBS Trijegeaster Honk Ouwsterhaule, maandag 31 augustus 2020
CBS de Wraldpoarte brin 09BV Garyp, dinsdag 1 september 2020
Futura Heerenveen, dinsdag 8 september 2020
OBS de Jasker Nijbeets, woensdag 9 september 2020
OBS het Vogelnest Heerenveen, donderdag 10 september 2020
DBS De Oosterbrink Boijl, dinsdag 15 september 2020
Loevestein Gorredijk, woensdag 16 september 2020
CBS De Opdracht Ureterp, maandag 21 september 2020
SWS de Syl Oude Bildtdijk, woensdag 23 september 2020
SWS De Swirrel Britsum, vrijdag 25 september 2020
BS De Wyken Sneek, maandag 28 september 2020
BS de Vuurvlinder Sneek, dinsdag 29 september 2020
OBS de Mienskip Buitenpost, woensdag 30 september 2020
De Princenhof Leeuwarden, dinsdag 6 oktober 2020
Fredericus DBS Steggerda, woensdag 7 oktober 2020
De Riemsloot Appelscha, donderdag 8 oktober 2020
De Kabas Franeker, maandag 19 oktober 2020
CBS de Lichtbron Buitenpost, woensdag 21 oktober 2020
BS De Bron Bolsward, dinsdag 27 oktober 2020
OBS Zuid Wolvega Wolvega, vrijdag 13 november 2020
Twa ikker Augustinusga, vrijdag 27 november 2020

Voorjaar 2021

BS It Leech Pingjum, woensdag 10 maart 2021
SWS de Frissel Drachtstercompagnie, woensdag 17 maart 2021
Sint Ludgerus Workum, woensdag 24 maart 2021
De Meiboom Warns, donderdag 25 maart 2021
CBS de Mandebrink Appelscha, vrijdag 26 maart 2021
OBS van Maasdijkschool Heerenveen, maandag 29 maart 2021
OBS Boekhorst Oosterwolde, donderdag 8 april 2021
Wrâldwizer Oosternijkerk, maandag 17 mei 2021
St. Mattheüsschool Joure, dinsdag 18 mei 2021
IKC Trianova Leeuwarden, donderdag 20 mei 2021
RKBS De Sprong Leeuwarden, woensdag 9 juni 2021
Dr. Algraschool Leeuwarden, vrijdag 18 juni 2021

Er worden regelmatig nieuwe scholen toegevoegd.
Interesse? Mail naar steunpuntnoord@vvn.nl
Terug naar de inhoud