Friesland Beweegt - Privacy & Cookies - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt maakt zich sterk voor jouw privacy

Privacyverklaring

Als je deze community/website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat jouw rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van stichting Friesland Beweegt is te bereiken op het volgend e-mail adres: info@frieslandbeweegt.frl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Op deze website verwerken wij geen persoonsgegevens, behoudens bij het inschrijven of belangstelling aangeven voor evenementen en andere activiteiten. Alsdan worden de volgende privacy gevoelige gegevens geregistreerd:

Als inschrijver:
 • Voor- en achternaam*
 • Adres*
 • Emailadres*
 • Telefoonnummer*

Als deelnemer:
 • Voor- en achternaam*
 • Emailadres*
 • Telefoonnummer*
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Man/Vrouw (optioneel)

Bij aanmelding kunnen ook andere, aanvullende gegevens gevraagd worden
Genoemde gegevens worden niet via de website, noch via andere kanalen openbaar gemaakt
Met een * aangegeven gegevens worden versleuteld in onze database opgeslagen

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?
Persoonsgegevens die je op deze website opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:
 • de afhandeling van jouw aanvraag tot informatie
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden
 • het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en)
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht

Hoe hebben wij toestemming gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken?
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:
 • door het inschrijven voor een evenement (online of ter plaatse)
 • door het aanmelden van een agenda-item
 • door het opgeven als belangstellende voor een van onze activiteiten

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Jouw naw-gegevens en eventuele aanvullende informatie worden bewaard totdat je deze gegevens wijzigt, er worden dus geen historische gegevens bewaard. Ook worden jouw gegevens verwijderd indien deze niet meer nodig zijn voor het doel van registratie en de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

Externe partijen
Friesland Beweegt gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verstrekt daarom in beginsel geen persoonsgegevens aan derden. Uitzondering op dit beginsel vormen speciale omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is. Ook wordt tijdens de activiteit je naam op zaken als de startkaart, corveelijst, deelnemerslijst, slaapkamers en dergelijke geplaatst. Er wordt altijd de mogelijkheid geboden om deze op verzoek te anonimiseren.
De website en de bijbehorende databases worden gehost door MijnDomein, projectgegevens door Google en financiële gegevens worden via Bentacera in Twinfield bijgehouden.
Bij het via ons afsluiten van een annuleringsverzekering, wordt deze door ons als tussenpersoon bij 'De Europeesche' afgesloten. Hiertoe worden namen en geboortedata met deze maatschappij gedeeld. Het afhandelen van een claim geschied rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij, Friesland Beweegt heeft dus nooit de reden voor annulering nodig en zal deze ook niet vragen noch registreren. Stichting Friesland Beweegt heeft met al deze partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat zij zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. De gegevens die we via Google Analytics en Facebook verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld.

Privacy en activiteiten
Door het aanmelden voor of registreren als belangstellende voor een Friesland Beweegt activiteit, geef je toestemming om je per mail en eventueel telefonisch te benaderen om je op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten. Hiervan kan altijd eenvoudig uitgeschreven worden door de link onderaan nieuwsbrieven.
Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door Friesland Beweegt van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, video en dergelijke, voor pomotionele of voorlichtende doeleinden, zonder dat daarvoor vooraf toestemming gegeven hoeft te worden noch een vergoeding kan worden gevorderd. Hierbij wordt de beeltenis uitsluitend op verzoek van de betrokkene voorzien van de naam en/of andere gegevens.

Jouw rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft jou als betrokkene verschillende rechten:
Zo heb je het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community/website over jou verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heb je het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
Ook wijst de verantwoordelijke je op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community/website over jou verwerkt (artikel 20 AVG).
Tot slot is van belang dat je het recht hebt bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?
Net als de meeste andere websites gebruiken wij ook cookies. Dit zijn kleine bestandjes met informatie die worden uitgewisseld tussen een webserver en de browser, tablet of smartphone van een websitebezoeker. Cookies zijn ongevaarlijk, worden al sinds de begindagen van internet op websites gebruikt en kunnen geen virussen of malware verspreiden.

Weten cookies wie ik ben?
Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Welke cookies gebruiken wij?
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Op onze website worden verschillende cookies gebruikt. Deze worden hieronder uitgelegd.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website. Zo worden cookies gebruikt om in te loggen, te reageren en in te schrijven. Wij gebruiken de hiermee verkregen gegevens niet voor andere doeleinden.

Analytische cookies
We maken op deze website gebruik van Google Analytics. Deze dienst maakt gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht (statistieken) in het gebruik van deze website. Het gebruik van deze cookies voldoet aan de strenge eisen van de AVG. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Gegevens worden anoniem opgeslagen en niet gedeeld voor andere doeleinden dan de analyse van het gebruik. Met de analyse van deze gegevens kunnen wij onder andere onze community/website optimaliseren. Vind je dit niet voldoende dan kun je Google Analytics blokkeren met de volgende dienst van Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies bij sociale knoppen
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Cookies voor inhoud van derden als Youtube
Op webpagina's kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze community/website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube video's en dergelijke. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Terug naar de inhoud