Fietsroutes vanuit De Tike - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Friesland Beweegt je met fietsroutes langs en door schitterende natuurgebieden

Fietsroutes De Tike

De Tike 36 km
Fietsroute De Tike 36 kmDeze fietsroute start in De Tike, een klein dorpje aan de westkant van het prachtige meer De Leijen. De fietsroute kent een sterke afwisseling in landschappen. Het eerste deel leidt je langs de kenmerkende houtwallen. Richting Earnewâld wordt het landschap opener. Je passeert het uitgestrekte natuurgebied De Alde Feanen, dat je wandelend, fietsend of per kano kunt ontdekken. Dit gebied heeft een enorme aantrekkingskracht op allerlei vogelsoorten. Vooral in het voorjaar is het de moeite waard om deze vogels te “spotten”. Langs mooie en gezellige dorpen als Earnewâld en Oudega fiets je uiteindelijk langs de boorden van De Leijen terug naar De Tike.

De Susterwei ten noorden van het dorp vormt de grens en is vernoemd naar de zusters van het vroegere klooster in Sigerswâld. Deze weg liep dwars door het gebied, waar later, door de vervening vanaf ca. 1750, de veenplas De Leijen is ontstaan. De Tike is ooit ontstaan op een lemige zandrug begroeid met heide, gelegen tussen moerassige veengebieden. Een opvallend aantal van de huidige woningen staat nog her en der in het landschap verspreid, met daartussen oude wandelpaden. Helaas heeft de ruilverkaveling er eind jaren zestig voor gezorgd dat meerdere wandelpaden nu doodlopend of verdwenen zijn. De Tike kent een beperkt aantal inwoners (400). Men is sterk aan het dorp gehecht. Het eigen dorpshuis, de basisschool en de talrijke dorpsverenigingen (muziek, zang, dans, jeugd, biljarten, etc.) spelen daarbij een belangrijke rol. Jaarlijks wordt er in het dorpshuis een gevarieerd en omvangrijk winterprogramma georganiseerd, waar alle dorpsgenoten aan mee kunnen doen. Het bestuur van het dorpshuis bestaat uit maar liefst 20 personen. De lijfspreuk “De Tike kent kerk noch kroeg, maar er is vermaak genoeg” wordt dan ook door de meeste inwoners onderschreven.

Testresultaat:
Het grootste deel van de fietsroute rij je op rustige landwegen, zonder vrijliggend fietspad. Op enkele plaatsen volg je een smal fietsspoor of een halfverhard autospoor. Hierdoor is de route minder geschikt voor ongeoefende fietsers en ongeschikt voor rolstoelen en driewielers.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Dorpshuis
Master de Jongwei 17, 9219 VM De Tike

Routebeschrijving
 1. Vanaf de parkeerplaats bij het dorpshuis (Master de Jongwei 17) linksaf.
 2. Bij de eerste driesprong linksaf, de Susterwei op.
 3. Na ± 500m rechtsaf de Jelke Sjoerdsloane in (zandpad).
  • Verharde optie is om 1 weg later rechts te gaan en de eerste links, verder bij punt 8
 4. Aan het einde rechtdoor, de Mienskerwei op.
 5. De 1ste kruising linksaf de Harstewei in.
 6. Bij café De Harste linksaf de Heereweg in.
 7. Na ± 200m rechtsaf de Joute van der Meerweg in.
 8. Ga voor het viaduct rechts en direct links het fietspad op.
 9. Ga onder de autoweg door, fiets de kruising rechtdoor en kom in buurtschap Sumarreheide.
  • Ga rechtdoor, direct naar punt 13 voor een verharde variant, of neem onderstaand kijkje in het buurtschap met een stukje halfverhard
 10. Neem nu de afslag naar links en ga de Lytse Buorren in. Volg deze naar rechts.
 11. Daarna rechtsaf It Middelpaed op.
 12. Bij de kruising linksaf
 13. De Ielke Boonstraloane volgen tot Garyp, hier linksaf
 14. Volg de bocht in de weg naar rechts, rijdt langs de rand van het dorp.
 15. Aan het einde van de Ielke Boonstraloane linksaf de Inialoane in.
 16. Bij de eerste kruising rechts de Broek in.
 17. Aan het einde van de Broek linksaf onder de Wâldwei door naar Sigerswâld.
 18. ± 100m na de tunnel T-splitsing rechtsaf.
 19. De autoweg oversteken en de Earnewarre inrijden.
 20. In de bocht links aanhouden (dus niet de doordlopende weg in) en richting Earnewâld fietsen.
 21. Op de kruising linksaf, het vrijliggend fietspad op.
  • Tip: Om het dorp te bezichtigen op de kruising rechtdoor. Je kunt bijvoorbeeld een kano of ander vaartuig huren om het natuurgebied te verkennen.
 22. Op de 1ste kruising met vrijliggend schelpen fietspad rechtsaf de Koaidyk in.
 23. Na de brug en het Paviljoen rechtsaf het fietspad in rijden dat door het bungalowpark It Wiid leidt.
 24. Fietspad gaan met rotonde over in gewone weg. Halfrond nemen, weg rechtdoor vervolgen.
 25. Aan het einde van de weg, bij de parkeerplaats van het informatioecentrum, linksaf.
  • Tip: Bezoek het informatiecentrum 'Nationaal park de Alde Feanen'.
 26. Koaidyk oversteken, rechtdoor schelpen fietspad op.
  • Tip: Aan dit pad ligt de vogelkijkhut 'Jan Durkspolder'.
 27. Neem het eerste pad naar links, over de houten brug en het parkeerterrein.
  • Let op de kuilen in de weg, die waren bij de contrôle in 2020 aanzienlijk!
 28. Op de driesprong aan het einde van de weg, rechtsaf richting Oudega.
 29. Hierna de 1ste weg rechtsaf de Dykfinne op.
 30. 1ste weg linksaf de Skeane Heawei volgen.
 31. 1ste weg rechtsaf De Geasten op.
 32. Aan het einde van de verharde weg het (smalle) schelpenpaadje richting Oudega volgen.
 33. In het centrum van Oudega, de Buorren rechtsaf.
 34. Vlak voor de kerk rechtsaf de Fabrykswei in.
 35. Volg de Eastersanning met een lichte S-bocht het dorp uit.
 36. Steek de kruising over, rij langs het haventje en neem de eerste linksaf, de Goudtsjepoel. Deze gaat over in It Heech.
 37. Volg It Heech en ga aan het einde linksaf.
  • Ga voor een verhard alternatief rechtdoor en bij de T-splitsing rechts, dan door naar 40
 38. Na ± 100m rechtsaf het (smalle) schelpenpad in, volg deze in een bocht naar links.
 39. Aan het einde van het schelpenpad rechtsaf, de Hegewei.
 40. Direct over de brug linksaf, de Kanaalsloane in.
 41. Op de kruising met de doorgaande weg linksaf de brug over en direct rechtsaf de Leyensloane in.
 42. Na het viaduct, in de bocht doodlopende weg rechtsaf. Gaat over in (breed) schelpenpad.
 43. Ga aan het einde linksaf.
 44. Volg de weg (Doktersheide) tot de driesprong met de Master de Jongwei
 45. Ga hier linksaf terug naar het dorpshuis.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van De Tike
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud