Fietsroutes vanuit Elsloo - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Fietsroutes Elsloo

Elsloo 32 km
Fietsroute Elsloo 32 kmElsloo is met 650 inwoners, één van de kleinere dorpen uit de gemeente Ooststellingwerf. Van oudsher is het een wegdorp geweest. Tussen twee wegen, de Hoofdweg en de Bûtenweg lagen de weilanden voor het vee. Ten westen hiervan waren de hooilanden die grensden aan de Riete, een zijriviertje van de Linde. Naar het oosten lagen de heidevelden die zorgden voor de plaggen in de potstallen. Tegenwoordig is alleen rond de dorpskern nog iets terug te vinden van deze wegstructuur. De natte hooilanden zijn vervangen door een polder en de heidevelden zijn omgevormd tot de bossen van de boswachterij Appelscha.

Tronde heeft een geheel andere ontstaansgeschiedenis: het is een oud esdorp met een brink, waar nu overigens de weg overheen loopt. Ten westen van het dorp kunnen we nog wel de es aantreffen waarop eeuwenlang de boeren hun mest uitreden. Hier ontspringt de Linde, volgens de overlevering door de plassende geit van Bettus van Ties, één van de twee Stellingwerfse rivieren die bij Kuinre in de voormalige Zuiderzee uitmondden.

Ten oosten van de landelijke Peperstraat ligt het natuurgebied de Schaopedobbe, een uitgestoven laagte op een oude dekzandrug met boven op de hoogte het meertje waar vroeger de schapen werden gewassen. Aan de oostkant grenst Elsloo aan het uitgestrekte Drents-Friese wold met o.a. de uitgebreide zandverstuivingen van de Kale Duinen.

Naast de rijke natuur heeft Elsloo zelf een onlangs prachtig gerestaureerd kerkje uit 1903 met daarnaast een dubbele klokkenstoel. In het plaatselijke café “´t Anker” zijn hier meer wandel- en fietsroutes te krijgen, beschreven door dorpsbewoners, dus u komt gegarandeerd langs de mooiste plekjes.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Eetcafé t' Anker
Hoofdweg 29, 8424 PJ Elsloo

Routebeschrijving
 1. Ga vanuit restaurant ‘t Anker rechtsaf de Hoofdweg op.
 2. Op de driesprong ga je rechtsaf de Peperstraat in.
 3. Volg knooppunt 36, linksaf (Betonpad).
 4. Het fietspad gaat over in Haerweg. Ga aan het einde rechtsaf.
 5. Op de kruising met de Abbendijk linksaf.
 6. Op de grote kruising met de Bovenweg weer linksaf.
 7. Na huisnummer 33 volg je knooppunt 28 linksaf het fietspad richting Boijl (schelpenpad)
 8. Volg het pad langs de Linde. Aan het einde van het fietspad linksaf De Bekhof in. Daarna weer de eerste weg linksaf.
 9. Aan het einde links de Boekelterweg in en na 300m rechtsaf de Kerkweg in en volgen tot Boijl.
 10. In Boijl gaat je op het kruispunt met de Boijlerweg rechtsaf en meteen weer linksaf de Bosschoord weg in.
 11. Op de kruising linksaf de Alteveersweg in.
 12. Aan het einde rechtsaf.
 13. Fiets door tot de ANWB-paal 11344 en volg daar knooppunt 21, linksaf.
 14. Op de splitsing links aanhouden en bij de kruising met de Jongkindt Conincklaan rechtsaf.
 15. Volg de weg tot de Broekweg. Ga daar rechtsaf en meteen weer linksaf het fietspad op.
 16. Steek de weg en de grens over naar Friesland, vervolg de weg naar links.
 17. Bij knooppunt 87 met de bocht mee naar links, richting 86. Je passeert het Canadameer.
 18. Ga aan het einde van het fietspad rechtsaf De Monden in.
 19. Aan het einde van deze weg rechtsaf, terug naar Elsloo.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Elsloo
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud