Fietsroutes vanuit Twijzelerheide - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Twijzelerheide

Twijzelerheide 30 km
Fietsroute Twijzelerheide 30 kmDe route leidt over rustige wegen tussen Twijzelerheide en Hurdegaryp. Vooral het verschil in karakter van het landschap ten zuiden en noorden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen is opvallend. Ten zuiden van de spoorlijn fiets je door een gebied van houtwallen en zandruggen terwijl ten noorden van de spoorlijn het open weide- en moeraslandschap overheerst. Hier bevindt zich ook het moerasgebied It Bûtenfjild, de verzamelnaam voor een aantal natuurreservaten van It Fryske Gea. Een gedeelte van het veen tussen Twijzel en Twijzelerheide werd al vroeg ontgonnen en daarna in cultuur gebracht. Ten noordwesten van het Wildpad (Wyldpaed) verwilderde het afgegraven veen tot heide. Een toepasselijke naam dus. Pas veel later werd ook deze grond geschikt gemaakt voor landbouw. De tientallen heidehutten die er rond 1850 stonden, vormden het begin van het dorp Twijzelerheide.

Je passeert het Streekmuseum en de Volkssterrenwacht Burgum. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum is educatie. Ze doen dit ondermeer door het inrichten van zowel permanente- als wisselexposities. De permanente exposities gaan o.a. over Archeologie, Geologie, Streekgeschiedenis, Fotografie, Sterrenkunde en Ruimtevaart. Bij helder weer kun je plaatsnemen achter de Miedema-telescoop om een blik in het heelal te werpen. De Volkssterrenwacht heeft ook een interessant programma bij bewolkte hemel. Daarnaast worden bezoekers zowel individueel als in groepen ontvangen en rondgeleid.
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Dorpshuis De Jister
Bjirkewei 103-A, 9287 LC Twijzelerheide

Routebeschrijving
 1. Ga vanaf het terrein bij het dorpshuis, de Bjirkewei naar links.
 2. Op de kruising met Doarpsstrjitte linksaf.
 3. Volg de weg tot het einde.
 4. Op de driesprong linksaf en volg de Hiltsjemuoiswâlden het dorp uit. Deze weg gaat over in het Raepdraegerspaed.
 5. Op de kruising met het Wyldpaed rechtsaf.
 6. Volg het Wyldpaed tot de autoweg. Ga hier rechtsaf over de ventweg en de Kuikhornstervaart.
 7. Ga na ± 600m linksaf de Zomerweg in.
 8. Na ±200m linksaf de Koumarwei in.
 9. Volg de weg tot de driesprong, ga hier rechtsaf de Mensker in. Deze weg gaat over in de Menno van Coehoornweg.
 10. Op de kruising met de Kloosterlaan rechtsaf.
 11. Op de volgende driesprong linksaf en volg weer de Zomerweg.
 12. Steek de autoweg over en blijf de Zomerweg volgen tot Hurdegaryp.
 13. Ga op de driesprong met de Burgemeester Drijberweg rechtsaf Hurdegaryp in.
 14. Volg deze weg tot de Rijksstraatweg,  steek deze over en volg de Stationsweg tot voorbij de spoorwegovergang.
 15. Op de driesprong rechtsaf, volg de Ottemaweg.
 16. Rechtsaf het fietspad op.
 17. Volg het pad langs het Ottema-Wiersma reservaat over het bruggetje en langs de spoorweg.
 18. Voor het 2de bruggetje gaat de weg naar rechts over in De Hoek. Volg deze tot de doorgaande weg in Veenwouden.
 19. Ga linksaf en volg de Bûtefjild.
 20. Na ± 1,5km rechtsaf.
 21. Volg de weg tot na de bocht naar links, hierna direct rechtsaf en volg het fietspad langs natuurgebied Het Houtwiel en de Falomster Feart.
 22. Op de kruising met de Schwartzenberglaan rechtdoor, de volgende driesprong rechtsaf.
 23. Volg de Molenweg door de Falom, ga onder de autoweg door en blijf het pad volgen langs het water.
 24. Op de volgende driesprong rechtsaf richting de voorrangsweg.
 25. Op de voorrangsweg linksaf en volg de Bovenweg en de Voorstraat.
 26. Op de kruising met de Kerkstraat rechtsaf.
 27. Volg de doorgaande weg door Zwaagwesteinde.
 28. Je passeert de spoorwegovergang en fietst Twijzelerheide binnen.
 29. Blijf de weg volgen tot je weer op de Bjirkewei bent, terug naar het startpunt.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Twijzelerheide
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud