Regelement voor de Winterfiets Elfstedentocht - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt Winterfiets Elfstedentocht
Wegens de huidige opleving van de Corona epidemie hebben we besloten de WF11ST 2021 niet door te laten gaan

Deelname regelement

Inschrijving
 • Deelname is toegestaan voor alle, geheel of in aanzienlijke mate door spierkracht aangedreven rijwielen die toegestaan zijn op een recreatief fietspad. Bijvoorbeeld Scootmobielen, Hooverboards, Snorfietsen en Pedelecs zijn derhalve niet toegestaan
 • Inschrijving kan uitsluitend vooraf, online, via de website van Friesland Beweegt
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld binnen een week na aanmelding is voldaan op de rekening van Friesland Beweegt
 • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat geen mogelijkheid meer tot restitutie, met uitzondering van het gestelde onder het kopje 'Verzekering'
 • Individuele deelname aan de WinterFiets Elfstedentocht staat open voor deelnemers vanaf 18 jaar. Tot 18 jaar is deelname alleen mogelijk onder begeleiding en verantwoording van een deelnemende volwassene
 • Deelnamebewijzen zijn op naam gesteld, strikt persoonlijk en mogen dan ook niet overgedragen worden aan derden
 • Stuurbord, stempelkaart en overige startbescheiden moeten op zaterdag 30 januari of op zondag 31 januari worden opgehaald. Tijden en locatie worden tzt bekend gemaakt
 • Bij het ophalen van de startbescheiden moet recht op een eventueel geclaimde korting aangetoond worden
 • Met het accepteren van de startbescheiden verklaart de deelnemer dat hij/zij geen Corona gerelatieerde klachten heeft, voor het volbrengen van de rit voldoende gezond is om in alle redelijkheid de tocht te kunnen volbrengen en beschikt over een deugdelijke fiets. Daarnaast verklaart de deelnemer hierbij voldoende voorzorgsmaatregelen (kleding e.d.) genomen te hebben dat bij het heersende weertype tijdens de tocht past
Deelname
 • De deelnemer raden wij aan om gedurende de rit een valhelm te dragen
 • Uitsluitend met vertoon van de eigen stempel/knipkaart krijg je toegang tot de verzorgingsposten en dit is derhalve alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Publiek is niet toegestaan.
 • De deelnemer is verplicht het bijbehorende stuurbordje op de fiets bevestigd te hebben, verwacht je dat dit niet met de door de organisatie ter beschikking gestelde Ty-Wraps kan, neem dan zelf materiaal mee
 • De fiets van de deelnemer voldoet aan de wettelijke eisen. Hieronder, maar niet uitsluitend deugdelijke verlichting, waarmee liefst ver vooruit gekeken kan worden en welke gedurende de gehele tocht kan branden. Dit voor de veiligheid van jezelf, de overige deelnemer verkeer. Ook beschikt de deelnemer over een rood achterlicht en wij raden een bel aan op de fiets.
 • De deelnemer dient zich op zondag 31 januari op te stellen in het startvak dat hoort bij zijn of haar startgroep. Kijk voor aanvullende voorwaarden onder Corona protocol
 • De afstand van de volledige Winterfiets Elfstedentocht is ± 200 kilometer. Voor de verkortte, 7 steden variant zal dit ±140 km zijn, voor de 6 stedentocht zal dit ± 90 km zijn
 • De route moet door alle deelnemers binnen 14 uur gereden zijn, waarbij de openingstijden van de stempelposten leidend zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen hier door de organisatie op de dag zelf wijzigingen op gedaan worden
 • Bij het ná 18.00 uur bereiken van de stempelpost in Franeker, mag er niet meer doorgefietst worden naar Dokkum. De deelnemer wordt alsdan verzocht om de 6-Steden afkorting te volgen en deze naar de finish in Leeuwarden te volgen. Het is ook toegestaan dit op eigen initiatief te doen
 • De finish in de Blokhuispoort in Leeuwarden sluit om 21.00 uur
 • Er zijn 12 stempelposten, de deelnemer is verplicht zich bij alle posten persoonlijk te melden. Hierbij wordt door de EHBO een korte controle gehouden. Afhankelijk hiervan kunnen zij besluiten je tijdelijk of geheel uit de tocht te halen
 • De deelnemer is, naast de verzorging van de organisatie, geheel zelfvoorzienend tijdens de hele rit. Dat betekent dat hij/zij geen hulp van buitenaf mag verwachten
 • Het gebruik van volgauto’s en volgmotoren is toegestaan. De volgauto’s hebben op de route geen speciale rechten. De auto’s moeten als zodanig herkenbaar zijn met door de organisatie ter beschikking gestelde magneetplaten. De volgauto’s veroorzaken geen hinder aan de overige deelnemers en verkeer
 • De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd
 • De deelnemer respecteert overige weggebruikers, natuur en milieu. Verpakkingsmateriaal, bekers, schillen, bidons ed mogen uitsluitend in daarvoor bestemde afvalemmers gedeponeerd worden. Veroorzaken van zwefvuil is verboden op straffe van uitsluiting en mogelijk gerechterlijke vervolging
 • De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers
 • De deelnemer mag, op punten waar dit te vermijden is, de doorgang voor andere deelnemers en verkeer niet belemmeren
 • Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en de organisatie opvolgen
 • De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname:
  • Ongeoorloofd gedrag; bijvoorbeeld verbale of fysieke agressie
  • Niet houden aan de verkeersregels
  • Niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie
Ter plekke wordt alsdan het stuurbordje en de stempelkaart ingenomen en keert de deelnemer op eigen gelegenheid terug
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer
 • Dit regelement is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Stichting Friesland Beweegt. Waarin dit reglement niet voorziet en geen algemeen recht van toepassing is, beslist de organisatie

Corona protocol

Dit protocol is gebaseerd op het landelijk protocol van de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) dat is afgestemd op het Protocol Verantwoord Sporten van het NOC/NSF en met het ministerie van WVS. De richtlijnen van het kabinet zijn onderliggend. Het protocol is dynamisch, dat wil zeggen dat het geactualiseerd wordt indien de richtlijnen van het kabinet veranderen. Raadpleeg altijd vooraf deze pagina op de website van Friesland Beweegt voor het laatste nieuws!
Algemeen:
We vragen de deelnemers de volgende uitgangspunten aan te houden:
 • Gebruik steeds je gezonde verstand
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts en ga naar huis en meld je af als je deze klachten krijgt tijdens deze tocht
 • Blijf ook thuis als jij, een huisgenoot of een nauw contact positief op het virus is getest in de weken voorafgaand aan de tocht
 • Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de locaties. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.
 • Voorkom rechtstreeks contact met andere deelnemers en vrijwilligers
 • Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen/desinfecteren
 • Vermijd drukte en opeenhoping van deelnemers, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter afstand
 • Neem zelf voldoende water mee voor onderweg
 • Volg steeds de aanwijzingen op van rayonhoofden, medewerkers van de stempellocaties, andere mensen van de organisatie en gezagsdragers
Voorinschrijven en tijdslots:
 • Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten is voorinschrijving en betaling via deze website van Friesland Beweegt verplicht. Op deze manier kunnen wij "coronaproof" werken.
 • We werken voor de start met tijdslots. Je kunt bij voorinschrijving kiezen uit een van de tijdslots. Is een tijdslot volgeboekt dan moet je uitwijken naar een van de andere tijdslots. De omvang van de tijdslots zijn afhankelijk van het kunnen toepassen van de 1,5 meter afstand regel in de twee startlocaties gemeenschapscentrum De Molewjuk in Bitgummole en Dorpshuis De Rede in Ried
 • Wil je samen met anderen wandelen, zorg dan dat je allen voor hetzelfde tijdslot inschrijft
 • Heb je niet online ingeschreven en betaald, dan verzoeken wij je niet te komen. Je mag dan namelijk niet aan de wandeltocht deelnemen
 • Door het online inschrijven verklaar je dat je je zult houden aan het PROTOCOL voor deze wandeltocht

Parkeren:
 • Parkeren kan op het terrein van het WTC, houdt steeds één (en niet meer dan een) parkeerplaats tussenruimte vrij. Er is voldoende plaats
 • Volg de aanwijzingen op van aanwezige parkeerwachten en/of parkeerborden, en houdt 1,5 meter afstand van andere deelnemers
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van jouw starttijd op de startlocatie.
 • In het geval je te vroeg arriveert voor jouw tijdslot, wacht dan in de auto (of op een andere rustige plaats) tot 10 minuten voor aanvang van het door jou gekozen tijdslot

Startbureau
 • Wacht buiten op 1½ meter afstand en houd je aan de aangewezen looplijnen totdat je van iemand van de organisatie toestemming krijgt om de locatie te betreden
 • Neem binnen en rondom de startlocatie de geldende horeca-richtlijnen in acht zoals het dragen van een niet-medisch mondkapje en 1½ meter afstand bewaren
 • Houdt je inschrijfbewijs met duidelijk zichtbaar inschrijfnummer gereed en toon deze aan de inschrijftafel, zonder deze te overhandigen of neer te leggen
Onderweg:
 • Je mag samen fietsen met clubgenoten, familie of vrienden. Maar houdt wel 1½ meter afstand tot andere deelnemers en weggebruikers
 • Wanneer er van de fiets afgestapt wordt, moet er weer 1½ meter afstand tot iedereen bewaard worden
Rustlocaties:
 • Neem plaats in de eventueel aanwezige wachtrij en houdt daarbij 1½ meter afstand en houd je aan de aanwijzingen van de aanwezige medewerkers of vrijwilligers
 • Was/desinfecteer je handen voordat je naar binnen gaat en iets bestelt/koopt
 • Houd je aan de Corona voorschriften van de rustlocaties, waaronder de 1½ meter afstand van andere deelnemers of gasten
 • Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek
 • Was na het bezoek aan het toilet je handen grondig
 • Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de rustlocatie, je kunt verzocht worden de locatie te verlaten om ruimte te maken voor andere deelnemers
Finish locatie:
 • Neem binnen de finishlocatie, en eventueel buiten op een terras, de geldende horeca richtlijnen in acht, waaronder de 1,5 meter afstand van andere deelnemers of gasten
 • Volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige medewerkers of vrijwilligers.
 • Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek.
 • Was na het bezoek aan het toilet je handen grondig.
 • Verlaat de finishlocatie bij te grote drukte of als je daarom gevraagd wordt, zo kunnen ook de deelnemers die na jou binnen komen nog een consumptie
nuttigen.

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels. Denk aan de gezondheid van deelnemers en vrijwilligers.
Het hangt mede van jouw gedrag af of wij én andere fietsverenigingen tochten mogen en kunnen blijven organiseren.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
De Winterfiets Elfstedentocht wordt georganiseerd door Stichting Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud