Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status in aanvraag - Friesland Beweegt

Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status in aanvraag - Friesland Beweegt

Friesland Beweegt Startpagina
FrieslandBeweegt.frl
Menu:
Friesland
Beweegt.frl
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contact
Stichting Friesland Beweegt voldoet aan de voorwaarden voor de SBBI status.

Statutaire naam: Stichting Friesland Beweegt

Opgericht: 9 september 2009 om 09:09 uur

Fiscaal nummer: NL821212187B01

Kamer van Koophandel: 01162415


Vestigingsadres:

Tjeukemeer 3d

8502 TH Joure


Websites en mailadressen

FrieslandBeweegt.frl - info@frieslandbeweegt.frl

Agenda.frl - info@agenda.frl

Klik hier voor de sub-websites

Onze doelstelling

Bieden van structureel vrijwilligerswerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting heeft hierbij geen winstoogmerk, maar streeft wel naar zelfstandige dekking van de organisatiekosten. Bij eventuele liquidatie van de stichting en haar bezittingen zal het restsaldo aan een zo veel mogelijk overeenkomende ANBI ten goede komen.

Klik hier voor een uitgebreidere toelichting op ons beleid en doelstellingen


Onze werkzaamheden

Alle werkdagen bieden we een groep mensen die om uiteenlopende redenen niet aan betaald werk komen, een plek om werkervaring op te doen. Iedereen is welkom om onder begeleiding te werken aan sociale- en administratieve vaardigheden, het krijgen van structuur en dagritme. Met diverse gemeenten wordt samengewerkt voor het bepalen van werkbelastbaarheid en arbeidsmogelijkheden van hun cliënten.


Er worden uiteenlopende werkzaamheden gecreëerd om een zinvolle invulling te bieden. Hierbij wordt de focus gelegd op het ondersteunen en organiseren van activiteiten die de Mienskip yn Fryslân, de sociale cohesie bevorderen. Door de grote verscheidenheid aan activiteiten kunnen we een verscheidenheid aan functies aanbieden. Om dit initiatief voor meer mensen bereikbaar te maken, zijn we voornemens om op meerdere locaties groepen te vormen, waardoor we nóg meer een werkplek kunnen bieden. Vanuit mogelijk een sociaal isolement naar kansen op de arbeidsmarkt.


Deze kerngroepen worden ad-hoc ondersteund door een groot aantal vrijwilligers die zich voor een specifieke taak of project inzetten. Deze vrijwilligers worden in toenemende mate vanuit stichting 'Band of Volunteers' betrokken.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van onze activiteiten


Financiële positie

Stichting Friesland Beweegt is een zelfstandige organisatie, niet gebonden aan andere instellingen, tot nog toe niet gesteund door structurele subsidies. Inkomsten ten behoeve van het dekken van de operationele kosten worden uit de opbrengsten van eigen evenementen, verlenen van diensten vanuit externe sponsorbudgetten, incidentele subsidies en sponsoringen gegenereerd. De opstartkosten zijn vanuit een privé investering betaald, ultimo 2016 was er nog een beperkt negatief eigen vermogen.

Klik hier voor meer informatie over onze financiële postitie


Beloning

Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor en uit naam van de stichting krijgen in de regel een vergoeding op onkosten declaratiebasis tot een maximum van € 150,- per maand en € 1500,- per jaar.  Er wordt geen vergoeding voor uren betaald. Leden van de Raad van Toezicht (zie beloningsbeleid) vallen ook onder deze regeling.  Projectleiders krijgen standaard de maximale vergoeding, gezien hun anders vaak complexe declaraties. De directeur/oprichter van de stichting heeft, via de sportwerkgever regeling van Sport Fryslân, een dienstverband voor enkele uren per week.

Klik hier voor ons beloningsbeleid en bestuursschema


Via de pictogrammen hieronder is uitgebreide informatie over bovenstaande onderwerpen op te vragen.

Statuten Stichting Friesland Beweegt
Beleidsplan Stichting Friesland Beweegt
Verslag uitgevoerde activiteiten Stichting Friesland Beweegt
Het beloningsbeleid van stichting Friesland Beweegt
De activiteiten van stichting Friesland Beweegt
Financieel overzicht van stichting Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu