Waar kan ik... Veilig zwemmen - Friesland Beweegt

Waar kan ik... Veilig zwemmen - Friesland Beweegt

FrieslandBeweegt.frl
Menu:
Friesland
Beweegt.frl
Friesland Beweegt Startpagina
Ga naar de inhoud

Waar kan ik... Veilig zwemmen

Waar kan ik... > Zwemmen

Tips voor zwemmen in open water

 • Ga nooit alleen zwemmen.

 • Duik nooit in ondiep of troebel water.

 • Zwem nooit in de buurt van schepen, sluizen, afvoerleidingen en in sterk stromend water.

 • Probeer zo min mogelijk water binnen te krijgen.

 • Ga niet zwemmen als u zich niet goed voelt, of minder weerstand tegen ziekten hebt.

 • Ga niet zwemmen als u twijfelt aan de waterkwaliteit.

 • Gooi geen etensresten of verpakkingen in het water. Hierdoor kunnen zich bacteriën vormen.

 • Houd u aan de regels en let op waarschuwingsborden en afzetlinten.

 • Ga niet zwemmen in drijflagen van algen (vettige groene laag op het water).

 • Bij bruggen en sluizen is zwemmen verboden.

 • Handen wassen voor het nuttigen van voedsel

 • Na het zwemmen eerst douchen

 • Bij ziekte of open wonden wordt zwemmen afgeraden

Belangrijke telefoonnummers

 • Het alarmnummer: 112 In heel Nederland geldt dit nummer, waarmee u snel hulp van politie, brandweer of ambulance kunt inroepen.

 • Het milieu-alarmnummer van de provincie: 058 - 212 24 22.  Meldingen van vervuiling, dode vissen of andere dieren kunt doen via dit alarmnummer.

 • De zwemwatertelefoon van de provincie: 058 - 292 56 50  Via dit nummer kunt u informatie krijgen over de kwaliteit van het zwemwater op 52 officiele zwemlocaties.

 • GGD: 088-2299222 Bel bij gezondheidsklachten na het zwemmen met de GGD.

 • Informatie over veilig zwemmen in open water kunt u ook vinden op pagina 725 van Teletekst.

Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Stichting Friesland Beweegt heeft de ANBI status
Terug naar de inhoud