Uitleenpunt Friesland Beweegt - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Laat gehandicapten gewoon meedoen, Friesland Beweegt helpt om evenementen toegankelijk te maken!

Uitleen materiaal

In Friesland vinden jaarlijks evenementen plaats die helaas niet altijd even goed toegankelijk zijn voor gehandicapten. Organisatoren van evenementen kunnen maatregelen nemen om hun evenement zo toegankelijk mogelijk te maken. Stichting Friesland Beweegt wil dat bevorderen en met deze tips over hoe u uw evenement voor iedereen toegankelijk kunt maken. Daarnaast bieden wij materialen ter uitleen aan die daarbij kunnen helpen. De reden is simpel: iedereen moet mee kunnen doen.
Het uitleenpunt van Friesland Beweegt beschikt over een steeds uitgebreider assortiment. Denk aan pijlen, bewegwijzeringsborden en toegankelijkheidsmaterialen. Via de catalogus kunnen deze materialen - uitsluitend door nonprofit organisaties - besteld worden. Sommige zijn zo groot en zwaar dat deze alleen met een (rijbewijs BE) aanhanger te vervoeren zijn, deze wordt dan meegeleverd.
Gebruiksvergoeding
We vragen een kleine vergoeding ter dekking van onze kosten en vervanging bij normale slijtage.
Tegen een kilometer vergoeding af kantoor Leeuwarden kunnen de materialen ook geleverd en opgehaald worden.
Als lener ben je zelf verantwoordelijk voor schade en vermissing, zorg dus dat dit verzekerd is. Klik hier voor de verdere voorwaarden.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
De uitleen van toegankelijkheidsmaterialen is een initiatief van Stichting Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud