Wandelroutes Earnewâld - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
klikmarge
Logo Friesland Beweegt
Wandelroutes in Friesland

Wandelroutes Earnewâld

Het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen te Earnewâld ligt aan de rand van het Nationaal Park De Alde Feanen en is in eigendom en beheer bij It Fryske Gea. Het centrum is voor jong en oud het startpunt van allerlei activiteiten en geeft informatie over dit  prachtige natuurgebied. De interactieve expositie geeft een goed beeld van de ontstaansgeschiedenis, de flora en fauna, het beheer en de recreatie in het gebied. In de “nacht-experience” ontdekt u het nachtleven in dit moerasgebied. Voel de wind door je haren wapperen en ontdek welke dier soorten ’s nachts actief zijn. Een ideale start voor een dagje natuur.
Earnewâld 20 km
Wandelroute van 20 km vanuit Earnewâld
Startpunt: Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen
Koaidyk 8a, 9264 TP Earnewald
De route gaat voor het overgrote deel via de wandelknooppunten, tegen de wijzers van de klok in.

Start vanuit het bezoekerscentrum, terug naar de toegangsweg

80-85-20-95-93-83-ri.44, 1e weg RA, 1e weg LA-98-16-46-Oudega-92-44-48-49-81-45-33-54-74-Earnewâld-80

Doorstappen     Goed begaanbare, soms wat ongelijke paden
Natuurwaarde  Veel doorsteekjes door bos en landelijk gebied
Rolgeschikt        Veel schelpenpad, soms wat ongelijk. Maar doorgaans redelijk rolbaar.

Klik HIER voor de toelichting op afkortingen en score
Download voor Wandelnavigatie-GPS:
Routebeschrijving
Vanaf het bezoekerscentrum, terug naar de toegangsweg
Oversteken, RD schelpenpad op
Pad blijven volgen tot...
(3 km) T-splitsing met asfaltweg LA
(4 km) Graspad met klaphek LA
(6 km) Asfaltweg RA, brug over (Geau)
(7½ km) T-Splitsing RA
1e weg RA (Dykfinne, 8 km)
1e weg LA (Skeane Headwei)
(9½ km) 1e weg RA (De Geasten)
Weg gedurende 3 km LAH volgen
(13 km) In Oudega doorgaande weg RA (Buorren)
Vrijwel direct 1e LA, 1e RA en weer 1e LA (Gariperwei)
1e weg LA (Potskipper)
(13½ km) T-Splitsing RA
Einde weg schelpenpad op, LA, graspad
(14½ km) Asfaltweg RA (Eksteursreed -> Utein)
(16 km) T-Splitsing RA (Alle Om Slachte)
T-Splitsing fietspad LA
(18 km) 1e weg fietspad LA
Na de brug fietspad langs de weg blijven volgen
(19 km) Weg via parkeerterrein oversteken, wordt betonpad
Pad gaat na bruggetje over in graspad, RD
Volgen tot toegangsweg bezoekerscentrum
(20 km) einde wandeling

Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doorstappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Doorstappen.frl is een initiatief van Stichting Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud