Wandelroutes Garyp - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Wandelroutes in Friesland

Wandelroutes Garyp

Het dorpje Garyp ligt op de grens van de “Friese wouden” en het open weidegebied van Midden-Friesland. Als je vanaf Leeuwarden via de Wâldwei, Garyp nadert, kun je vanaf de “Fonejachtbrug” precies zien wat hiermee wordt bedoeld. Je verlaat het open weidelandschap en ontwaart tussen de bomen de twee torenspitsen van de Garyp. De naam van het viaduct “De Wâldpoarte” (poort naar de wouden) geeft ook al aan dat je de Friese Wouden nadert.
Van oudsher is Garyp een agrarisch dorp. Het aantal boerenbedrijven is in de loop der jaren echter sterk afgenomen en Garyp verandert langzaam in een forenzendorp. Door de gunstige ligging tussen verschillende industriekernen (Leeuwarden, Drachten, Burgum) zal het dorp in de toekomst nog meer een woonfunctie krijgen.
Garyp 15 km
Wandelroute Garyp 15 km openen in Google Maps
Startpunt: Mienskipssintrum It Geahûs
Greate Buorren 15, 9263 PK Garyp
De route gaat via de wandelknooppunten, met de wijzers van de klok mee.

Start vanuit het dorpshuis rechtsaf naar...

14-35-48-Sumarheide-12-13-Kloosterburen-31-Garyp-44-15-48-57-33-14-Garyp-37
Download voor Wandelnavigatie-GPS:
Routebeschrijving
Vanaf het terrein voor het dorpshuis RA.
2e Straat RA (Koutenburg)
3e LA, tot einde weg
RA, bospad op
Volgen tot doorgaande weg, LA (1 km)
Na 1½ km graspad RA, Poelsleane
Einde pad RA, Bosweg
Na 500 m LA, Skepersloane (4 km)
(5 km) T-Splitsing RA, Inialoane
Na 500 m LA, graspad
(6½ km) Einde pad RA, De Broek
T-Splitsing RA, Mounehoek
Doorlopen tot in Garyp
(8 km) LA Tsjerkepaad
1e RA en vrijwel direct weer LA, fietspad
Volgen tot rotonde
(9½ km) RA bij carpool, 2x oversteek naar parallelweg
Weg 4 km volgen, onder provinciale weg door
(14 km) T-Splitsing LA, ri. Garyp
1 km RD, terug naar het dorpshuis
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doorstappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud