Wandelroutes Leeuwarden Stadswandeling - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Stadswandeling in Leeuwarden

Stadswandeling in Leeuwarden

Leeuwarden is ontstaan uit een drietal terpen aan de oever van de Middelzee. Vóór het jaar 1000 woonden hier al mensen en vanaf de tiende eeuw begonnen deze agrarische bewoners handel te drijven. De ligging aan de Middelzee was hiervoor ideaal: de contacten strekten zich tot in Rusland uit!
In 1435 kreeg Leeuwarden stadsrechten en in 1504 werd de stad hoofdstad van het gewest, toen het centrale bestuur en de rechtspraak zich hier vestigden. Daarnaast werd Leeuwarden de residentie van de Friese stadhouders. De stad kwam tot grote bloei en het aantal inwoners steeg spectaculair: van vijfduizend rond het jaar 1500 tot zestienduizend in 1650.
Leeuwarden behoorde toen tot de tien aanzienlijkste steden van Nederland. Daarvan getuigen nu nog tal van monumentale gebouwen uit die tijd, zoals de Kanselarij waar recht gesproken werd, het Stadhouderlijk Hof, de Waag als centrum van de handel en de Oldehove.
Stadswandeling Leeuwarden 7½ km
Stadswandeling LeeuwardenStartpunt: Leeuwarden CS
Stationsplein 1, 8911 AC Leeuwarden

Bij deze wandeling doe je een aantal markante plaatsen in Leeuwarden aan. Voor een gegidste tour en nog veel meer stadswandelingen in Leeuwarden raden we de website van Historisch Centrum Leeuwarden aan.

Doorstappen     Volledig verhard, maar natuurlijk niet bedoeld om kilometers te maken...
Natuurwaarde  Op de stadswallen na geheel door de stad. Cultuurhistorisch natuurlijk 5 voetjes!
Rolgeschikt        De route is volledig verhard en aangepast op rollers

Klik HIER voor de toelichting op afkortingen en score
Download voor Wandelnavigatie-GPS:
Routebeschrijving
Steek vanaf het station de weg over, ri. de fontein
RD, de brug over
Langs het paleis van Justitie (Zaailand) RD
Brede brug over, voetgangersgebied RD (Nieuwesteeg)
Na Museum de Grutterswinkel LA, langs het Boomsma Museum
T-Splitsing LA (Kleine Kerkstraat)
RD volgen, voetgangersgebied
Brede brug oversteken en schuin RD (Ipe Brouwersteeg)
Einde RA (Ruiterskwartier)
Bij Schouwburg de Harmonie fietspad volgen
LAH, voetpad met water links
Volg het pad langs het water tot de rotonde, 1x oversteken
LAH, fietspad met water links
LAH, voetpad met water links
Volg pad ca. 200meter, dan RAH naar de scheve Oldehove
Aan dezelfde kant van de weg blijven, langs Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden
Bij het HCL voetpad Prinsentuin op
Volg het voetpad met wat slingers langs het Pier Pander Museum
Vervolgen naar uitgang Prinsentuin
Weg bij oversteekplaats over en RD naar Natuurmuseum
Direct na het museum LA, richting de Grote of Jacobijnerkerk
Wandelaars maken een rondje om de kerk
Voor de kerk LA en 50 meter na de kerk RA een klein steegje door
Einde steegje RA, T-Splitsing RA, voetpad RD, T-Splitsing RA, T-Splitsing LA (Grote Kerkstraat)
Rollers gaan voor de kerk RA (Grote Kerkstraat)
Langs het Frysk Letterkundig Museum en de Waalse kerk met haar indrukwekkende interieur
2e Straat LA (Beijerstraat)
Op het Hofplein RA, tussen het historisch stadhuis en het Paleis Stadhouderlijk Hof door
Rond het standbeeld voor 'Us Heit' en volg de weg RD een steeg in (Weerd)
Steek het Waagplein over RD de Oude Lombardsteeg in
Einde steeg RA (Ruiterskwartier) en 2x LA, om het Fries Museum heen
Weg met ingang parkeergarage RA
Bij het water LA
Bij de brug LA, aan dezelfde kant van de weg blijven, langs de RUG campus
Weg volgen tot aan de Blokhuispoort, hier LA
In de bocht RD (Druifstreek) langs het provinciehuis en het historisch postkantoor Post-Plaza
Bij het water bruggetje oversteken en LA (Tuinen)
Op de T-Splitsing met gracht RA, water links houden
2e Straat RA, ri. St. Bonifatiuskerk
Bij de kerk LAH en T-Splitsing RA
Na de kerk weg oversteken en RD, langs de Prins Frederikkazerne naar het water
Voetpad LAH, water rechts, tot de brug
RA, brug oversteken en direct weer RA (Oostersingel)
T-Splitsing RA en met het water rechts langs 't Andere Museum
Weg oversteken, RD Oostergrachtswal, water rechts houden
1e LA, weg met paaltjes afgesloten (Molenpad)
3e Straat RA, woonerf na parkeerterrein (Bisschopsstraat)
T-Splitsing RA (Wijbrand de Geeststraat)
Langs het Gabbema Gasthuis tot het water
Voor het water LA (Oostergrachtswal)
Over de brug RA (Zuidergrachtswal)
Straat gaat over in fietspad, RD volgen tot verkeerslichten
Weg RA oversteken, terug naar het station
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doorstappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud