Wandelroutes Oranjewoud - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Wandelroutes in Friesland

Wandelroutes Oranjewoud

In het jaar 1676 besloot de echtgenote van de stadhouder van Friesland, Albertina Agnes, een buitenplaats te bouwen op de uitgestrekte heidevelden in de buurt van Heerenveen. De bouw werd groots opgezet, maar uiteindelijk nooit helemaal voltooid en rond 1810 op afbraak verkocht. Door dit initiatief zijn er meer adellijke en gezeten burgers naar Oranjewoud gekomen om daar in “stijl” te gaan wonen. Tussen 1820 en 1850 werden de meeste landgoederen gebouwd en aangelegd. Het ontstane parkengebied en de bossen met de prachtige beuken- en eikenlanen zijn in deze vorm uniek in Nederland.
Oranjewoud 10 km
Knooppunt wandelroute 10 km OranjewoudStartpunt: Hotel Tjaarda
Koningin Julianaweg 98, Oranjewoud
Op de A32 Leeuwarden-Zwolle, afrit 11 - Heerenveen. Onderaan de afslag ri. Oranjewoud. Op de rotonde RA. Blijf eerst de Cissy
van Marxveldtlaan en daarna de koningin Julianaweg volgen tot het parkeerterrein na het hotel.

De route gaat via de wandelknooppunten, met de wijzers van de klok mee.
Start vanuit het parkeerterrein, terug naar het hotel.

19-24-02-83-Museum Belvédère-01-31-Brongerga-30-05-93-40-35-34-37-05-61-60-08-03-ri.19
Download voor Wandelnavigatie-GPS:
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doorstappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud