Corona maatregelen Roeken (en Katten) wandeltocht - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
klikmarge
Logo Friesland Beweegt
Friesland Beweegt Roeken en Katten wandeltocht
Deze wandeltocht is een officiële 'Testen voor Toegang' activiteit, georganiseerd conform de regels die hiervoor gelden én de landelijke Corona regels en protocollen
Uitgangspunten:
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot naar de startlocatie.
 • Wacht buiten op 1,5 meter afstand en houdt u aan de aangewezen looplijnen  totdat u van de controleur toestemming krijgt om de startlocatie te betreden.
 • Was/desinfecteer uw handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. De startlocatie stelt hiervoor middelen ter beschikking.
 • Neem binnen in de Molewjuk (is start, rust en finish locatie)  de geldende richtlijnen in acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, mondkapje op bij verplaatsen in het gebouw, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige  medewerkers en controleurs.
 • Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek zowel binnen alsook buiten, en was of desinfecteer na bezoek aan het toilet uw handen.
 • Gebruik uw consumpties op een van de op afstand geloceerde stoelen, of anders buiten.
 • Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 20 minuten na aanvang van het aan u toegewezen tijdslot.
 • Blijf niet langer dan 15 minuten zitten in het gebouw.  Dan is er ook ruimte voor wandelaars na u.
 • Volg de aanwijzingen op van de organisatie, herkenbaar aan een GEEL Friesland Beweegt hesje of Friesland Beweegt kleding.
NB: 1,5 meter afstand geldt uiteraard niet voor mensen die tot eenzelfde huishouden behoren.

Onderweg
 • Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
 • Haal niet in op te smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.
 • Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt gepasseerd.

In geval van mobiel toilet (dixie)
 • Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand.
 • Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken met het gereedstaand middel
 • Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt.
 • Was/desinfecteer uw handen voordat u verder gaat met uw wandeling met de beschikbaar gestelde middelen..

Sticker en afstempelen wandel-km-boekje
 • U kunt uw boekje niet tevoren afgeven, maar na afloop van de wandeltocht laten stempelen
 • Houd 1,5 meter afstand als er een wachtrij is bij de tafel
 • U krijgt 1 stickerplaatje  en een stempel
 • Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat de vrijwilliger het stempel op de goede pagina zet.
 • Volg de aanwijzingen op van de organisatie, herkenbaar aan een de Friesland Beweegt hesje of kleding

ICE
Indien dringend bel dan 112 of anders 06-801 39 752, het noodnummer bovenaan op de routebeschrijving, voor overleg.

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels. Denk aan de gezondheid van onze wandelaars en vrijwilligers.
Het hangt mede van jouw gedrag af of wij én andere wandelverenigingen tochten mogen en kunnen blijven organiseren.
Testen voor Toegang
Deze wandeltocht is een pilot in het kader van Testen voor Toegang

De Roeken Wandeltocht wordt georganiseerd door stichting Friesland Beweegt, sectie wandelen (Doorstappen.frl)  ism. Gemeenschapscentrum De Molewjuk. Deze tocht is een pilot doorstartactiviteit in het kader van 'Testen voor Toegang', onder auspiciën van de landelijke sportbonden en het Ministerie van WVS. Door mee te doen aan deze Testen voor Toegang pilot laten we zien dat een wandeltocht, ook in deze moeilijke tijd, veilig gehouden kan worden. Ook kunnen we hierdoor in de Molewjuk gewoon voor de start, in de rust en na afloop koffie, thee, soep en andere consumpties kopen én nuttigen en kun je naar de WC. Hopelijk dragen we er zo toe bij, dat er snel weer veel wandeltochten wél doorgaan!

Corona protocol Roeken wandeltocht

24 April 2021 - Bitgummole

Vooraf.
Deze wandeltocht is een test pilot van het Ministerie van VWS in samenwerking met het NOC*NSF en de landelijke sportbonden, waaronder  de KWBN. Wandelaars worden alleen toegelaten als zij zich tevoren hebben  ingeschreven en als zij een geldige bewijs kunnen tonen dat zij bij een door VWS aangewezen sneltest straat maximaal 40 uur tevoren negatief zijn getest na aanmelding via “Testen voor toegang”.

Dit protocol is gebaseerd op het landelijk protocol van de KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland) dat is afgestemd op het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. De richtlijnen van het kabinet zijn onderliggend. De basismaatregelen (zie ook onder Algemeen) zijn van kracht. In de Molewjuk, de start, tevens finish en rust locatie, geldt het Molewjuk Corona protocol, eveneens uitgaande van de basis maatregelen.

Raadpleeg altijd vooraf deze pagina voor het laatste nieuws!

Algemeen:
We vragen de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden na toelating:
 • Gebruik steeds je gezonde verstand.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.  En ga naar huis en meld je af als je deze klachten krijgt tijdens de wandeltocht.
 • Blijf ook thuis als jij, een huisgenoot of een nauw contact positief op het virus is getest in de weken voorafgaand aan de wandeltocht
 • Wandel zoveel mogelijk met niet meer dan 4 personen in een groepje
 • Houd van anderen 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk.
 • Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers.
 • Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen/desinfecteren.
 • Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter  afstand.
 • Neem zelf voldoende water mee voor onderweg.
 • Volg steeds de aanwijzingen op van de tochtvrijwilliger, herkenbaar aan een GEEL hesje en/of Friesland Beweegt kleding.

Voorinschrijven en tijdslots:
 • Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten is voorinschrijving en betaling via de website van Friesland Beweegt (roekenenkatten.nl) verplicht. Op deze manier kunnen wij “coronaproof” werken.
 • Daarnaast werken we met tijdslots. U kunt bij voorinschrijving kiezen uit een van de tijdslots. Is een tijdslot volgeboekt dan moet u uitwijken naar een van de andere tijdslots. De omvang van de tijdslots zijn afhankelijk van het verantwoord kunnen toepassen van de 1,5 meter afstand regel in de startlocatie Gemeenschapscentrum De Molewjuk in Bitgummole.
 • Wilt u samen met anderen wandelen, zorg dan dat u allen voor hetzelfde tijdslot boekt.
 • Heeft u niet online ingeschreven en betaald, dan verzoeken wij u niet te komen. U mag dan namelijk niet aan de wandeltocht deelnemen.
 • Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het PROTOCOL voor deze wandeltocht.

Parkeren:
Volg altijd de aanwijzingen op van aanwezige parkeerwachten en/of parkeerborden, en houdt 1,5 meter afstand van andere wandelaars.
In het geval u te vroeg arriveert voor uw tijdslot, wacht dan in de auto (of op een andere rustige plaats) tot 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot.
Parkeren kan (in volgorde van aankomst):
A. Op het parkeerterrein van de Molewjuk aan de van Aismawei 19
B. Op het parkeerterrein van de Brede basisschool hoek de Hammeringen en Klaas van der Meij straat
C. Op de parkeerterreinen van het sportpark aan It Bosk (westelijk in het verlengde van de van Aismawei voorbij het kombord Bitgummole)
D. Aan weerszijden van It Bosk
De parkeerplaatsen B, C en D liggen 300-500 meter van de Molewjuk

Startbureau
 • Alleen in het aan u aangewezen tijdslot wordt u toegelaten tot het startbureau op de startlocatie om daarna met de wandeling te kunnen starten.
 • Voordat u de Molewjuk in kunt gaan, dient u op het Molewjukplein aan een van de controleurs uw testbewijs te tonen via de QR code in uw Corona Check app. Neem ook de print mee van uw testbewijs die u via de mail hebt gekregen, voor het geval uw telefoon niet goed werkt of u de app niet juist heeft geïnstalleerd.
 • Toon binnen bij de aanmelding tafel  een bewijs van inschrijving dat u kunt uitprinten na uw online inschrijving en de ontvangen mail.
 • U krijgt dan een polsbandje om dat u de gehele dag om moet houden voor de controles binnen, ook bij de rust en finish.
 • U ontvangt een route beschrijving voor de 10 km route of voor de eerste lus van de 27 km route (in de rust ontvangt u de tweede route beschrijving van de 27 km route). Op deze routebeschrijving vindt u ook een QR code om de route op uw telefoon te zetten

Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Deze tocht wordt door
stichting Friesland Beweegt georganiseerd, in samenwerking met Gemeenschapscentrum  De Molewjuk in Bitgummole (Beetgumermolen)
Terug naar de inhoud