Friesland Beweegt - Activiteiten - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
klikmarge
Logo Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Activiteiten

Eigen projecten
 • Winterfiets Elfstedentocht
 • Fjoertoer Terschelling arrangement
 • Boerderijen wandeltocht
 • Eilandvijfdaagse Natuur-, Fiets- en Wandeledities
 • Promotie activiteiten in Friesland via Agenda.frl
 • Stimulering toegankelijkheid
 • opStapbus
 • Friese 11 Meter*

Deze activiteit heeft tot doel om de veiligheid van fietsers te bevorderen door ze bewust te maken dat langzaam fietsen een essentieel onderdeel van controle over je fiets is. Hiermee worden ongelukken vanwege het verliezen van die controle voorkomen. Deze activiteit wordt gesponsord door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF). Deze activiteit voeren we op zo'n 10 evenementen per jaar uit.
Daarnaast zijn we 50x per jaar onderdeel van de Verkeersflits voor basisscholen. Hierbij verzorgen wij de praktijkles voor groep 7 en 8.
Projecten voor derden
Er wordt steeds meer ondersteuning geleverd aan andere organisaties. Hiervoor wordt een standaard tarief doorberekend van € 15,- per uur voor een uitvoerende taak en € 35,- per uur voor een coördinerende. Daarnaast worden de werkelijk gemaakte kosten van bijvoorbeeld drukwerk doorberekend. Deze inkomsten komen ten goede aan de algemene begroting, ter dekking van de kosten van onder andere huisvesting, werkplekinrichting en reis- en verblijfskosten.

Uitgevoerde ondersteuningsprojecten:
 • 16 Dorpentocht Joure
 • Tuinenwandeltocht Berltsum
 • Harmonie wandeltocht Berltsum
 • Friese Waterlinie wandeltocht
 • Wandel avondvierdaagse Sneek
 • Fiets avondvierdaagse Sneek en Leeuwarden
 • Benefietmarkt 'Bake for Life'
 • MS Wandeldag

Fondsenwerving
Er wordt actief gezocht naar partijen die bij willen dragen aan projecten. Zo is het ROF een structurele partner, het Oranje Fonds draagt regelmatig bij en werken we samen met commerciële partners om de begroting rond te krijgen.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Terug naar de inhoud