Friesland Beweegt - ANBI - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Statutaire naam: Stichting Friesland Beweegt
Opgericht: 9 september 2009 om 09:09 uur
Fiscaal nummer: NL821212187B01
Kamer van Koophandel: 01162415
SBI Hoofdcode: 88999 - Subcode's: 7912, 85201 en 93195

Vestigingsadres:
De Brekken 6-11
8502 TN  Joure

Telefoon:
058-7370028 (ma-vr 12:00-15:00 uur)

Website en mailadres
FrieslandBeweegt.frl - info@frieslandbeweegt.frl

Onze doelstelling
ANBI stichting Friesland Beweegt werkt met mensen die (weer) op weg zijn naar een plekje op de arbeidsmarkt en hen waarvoor dat niet (meer) weggelegd is. Met deze unieke mix aan vrijwilligers organiseren we sportieve evenementen, verzamelen we fietsroutes en -activiteiten, organiseren we activiteiten voor sociaal zwakkeren en geven verkeersveiligheidslessen in Friesland. Bij eventuele liquidatie van de stichting en haar bezittingen zal het restsaldo aan een zo veel mogelijk overeenkomende ANBI ten goede komen.

Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht:
Voorzitter: Anton de Gier - RvT@FrieslandBeweegt.frl
Secretaris: Lisette 't Veer
Lid: Wim Nijman
Lid: Jochem Jan Zijlstra
Lid: Michel Rietman

Bestuur:
Oprichter/Directeur: Eric Lansu - Eric.Lansu@FrieslandBeweegt.frl

Staf:
Onze werkzaamheden
Alle werkdagen bieden we een groep mensen die om uiteenlopende redenen niet aan betaald werk komen, een plek om werkervaring op te doen. Iedereen is welkom om onder begeleiding te werken aan sociale- en administratieve vaardigheden, het krijgen van structuur en dagritme. Met diverse scholen, gemeenten en re-integratie organisaties wordt samengewerkt voor het bepalen van werkbelastbaarheid en arbeidsmogelijkheden van hun studenten en cliënten.

Stichting Friesland Beweegt ziet zichzelf als een belangrijke plek waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zonder stigma kunnen werken aan hun rentree in het maatschappelijk leven. Vrijwilligers weer arbeidsfit krijgen, richting een betaalde baan, is een belangrijk onderdeel van onze missie. Daarbij zijn we ons zeer bewust van het feit dat dit niet voor iedereen een doel kan zijn. Het weer met anderen aan het werk kunnen zijn, bezig zijn met zinvolle activiteiten, is dan ook een onderdeel van onze missie.

Uit de verhalen van onze vrijwilligers blijkt keer op keer dat het doen van vrijwilligerswerk, wat ten dienste staat van anderen, zorgt voor de groei van eigenwaarde en toekomstperspectief. Zinvol vrijwilligerswerk in een omgeving die begrip heeft voor persoonlijke uitdagingen maakt mensen gezonder, zowel psychisch als fysiek. Het voorkomt dat zij verder wegzakken in hun isolement of ziekte.

Er worden uiteenlopende werkzaamheden gecreëerd om deze zinvolle invulling te bieden. Hierbij wordt de focus gelegd op het ondersteunen en organiseren van activiteiten die de Mienskip yn Fryslân, de sociale cohesie bevorderen. Door de grote verscheidenheid aan activiteiten kunnen we een verscheidenheid aan functies aanbieden. Om dit initiatief voor meer mensen bereikbaar te maken, zijn we voornemens om op meerdere locaties groepen te vormen, waardoor we nóg meer een werkplek kunnen bieden. Vanuit mogelijk een sociaal isolement naar kansen op de arbeidsmarkt.

Deze kerngroepen worden ad-hoc ondersteund door een groot aantal vrijwilligers die zich voor een specifieke taak of project inzetten. Deze vrijwilligers worden in toenemende mate vanuit stichting 'Band of Volunteers' betrokken.
Financiële positie
Stichting Friesland Beweegt is een zelfstandige organisatie, niet gebonden aan andere instellingen, tot nog toe niet gesteund door structurele subsidies. Inkomsten ten behoeve van het dekken van de operationele kosten worden uit de opbrengsten van eigen evenementen, verlenen van diensten vanuit externe sponsorbudgetten, incidentele subsidies en sponsoringen gegenereerd. De opstartkosten zijn in 2009 door een private investeerder betaald, vanaf 2017 is er een klein eigen vermogen.
Beloning
Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor en uit naam van de stichting krijgen in de regel een vergoeding op onkosten declaratiebasis tot een maximum van € 180,- per maand en € 1800,- per jaar.  Er wordt geen vergoeding voor uren betaald. Leden van de Raad van Toezicht (zie beloningsbeleid) vallen ook onder deze regeling. De directeur/oprichter van de stichting heeft, via de sportwerkgever regeling van Sport Fryslân, een dienstverband voor enkele uren per week.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Terug naar de inhoud