Friesland Beweegt - ANBI - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
klikmarge
Logo Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Onze werkzaamheden
Alle werkdagen bieden we een groep mensen die om uiteenlopende redenen niet aan betaald werk komen, een plek om werkervaring op te doen. Iedereen is welkom om onder begeleiding te werken aan sociale- en administratieve vaardigheden, het krijgen van structuur en dagritme. Met diverse scholen, gemeenten en re-integratie organisaties wordt samengewerkt voor het bepalen van werkbelastbaarheid en arbeidsmogelijkheden van hun studenten en cliënten.

Stichting Friesland Beweegt ziet zichzelf als een belangrijke plek waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zonder stigma kunnen werken aan hun rentree in het maatschappelijk leven. Vrijwilligers weer arbeidsfit krijgen, richting een betaalde baan, is een belangrijk onderdeel van onze missie. Daarbij zijn we ons zeer bewust van het feit dat dit niet voor iedereen een doel kan zijn. Het weer met anderen aan het werk kunnen zijn, bezig zijn met zinvolle activiteiten, is dan ook een onderdeel van onze missie.

Uit de verhalen van onze vrijwilligers blijkt keer op keer dat het doen van vrijwilligerswerk, wat ten dienste staat van anderen, zorgt voor de groei van eigenwaarde en toekomstperspectief. Zinvol vrijwilligerswerk in een omgeving die begrip heeft voor persoonlijke uitdagingen maakt mensen gezonder, zowel psychisch als fysiek. Het voorkomt dat zij verder wegzakken in hun isolement of ziekte.

Er worden uiteenlopende werkzaamheden gecreëerd om deze zinvolle invulling te bieden. Hierbij wordt de focus gelegd op het ondersteunen en organiseren van activiteiten die de Mienskip yn Fryslân, de sociale cohesie bevorderen. Door de grote verscheidenheid aan activiteiten kunnen we een verscheidenheid aan functies aanbieden. Om dit initiatief voor meer mensen bereikbaar te maken, zijn we voornemens om op meerdere locaties groepen te vormen, waardoor we nóg meer een werkplek kunnen bieden. Vanuit mogelijk een sociaal isolement naar kansen op de arbeidsmarkt.

Deze kerngroepen worden ad-hoc ondersteund door een groot aantal vrijwilligers die zich voor een specifieke taak of project inzetten.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Stichting Friesland Beweegt is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Terug naar de inhoud