Elfstedentocht wandelroute - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
klikmarge
Logo Friesland Beweegt
Wandelroutes in Friesland

Elfsteden Wandelroute

De Friese elf steden zijn niet de elf grootste plaatsen in Friesland. Zo is Leeuwarden wel veruit de grootste plaats in Friesland, maar Drachten en Heerenveen horen niet bij de Fries 11 Steden. Stavoren, Hindeloopen en Sloten zijn met minder dan 1000 inwoners daarentegen heel klein, maar horen er wel bij. De oorsprong hiervan ligt in de middeleeuwen, waarbij aan steden bijzondere rechten verleend werden. Voor Friesland, als een van de rijkste handelsgebieden, was het vervoer over water heel belangrijk. Het kunnen heffen van tol op doorvaart was dan ook een belangrijke bron van inkomsten. De Friese 11 Steden liggen allemaal aan dergelijke, belangrijke vaarwegen en de Sneeker Waterpoort getuigt nog van dit rijke verleden.
Elfstedentocht 247 km
Startpunt: Leeuwarden CS
Stationsplein 1, 8911 AC Leeuwarden

De route gaat via de wandelknooppunten, met de wijzers van de klok mee. Hij is volledig nieuw ontworpen, op basis van het wandelknooppunt netwerk. Hierbij is vooral gericht op landelijke paden en natuurwaarde. Zo wandelen we het Slotermeer rechtsom (dus niet bij de zendmast langs) en maken bij Hemelum een kleine lus om het prachtige natuurgebied aldaar heen.

Start vanaf het station naar de kruising met verkeerslichten, RAH over het spoor
Download voor Wandelnavigatie-GPS:
Route knooppunten
67-66-02-93-Goutum-91-92-82-81-50-32-37-78-33-46-41-Scharnegoutum-32-24-25-21-20-Sneek-50-43-41-40-70-71-IJlst-91-31-63-68-70-10-Woudsend-34-Ypecolsga-56-88-23-Balk-22-De Bargebek-35-33-Sloten-19-40-61-53-Sondel-55-56-58-70-74-73-75-92-Oudemirdum-90-91-94-84-71-72-74-73-40-10-11-Hemelum-62-61-51-Warns-52-60-Stavoren-61-33-70-Hindeloopen-23-21-20-22-91-Workum-92-63-60-61-33-90-91-85-72-60-30-31-10-54-53-Tjerkwerd-81-Bolsward-57-52-98-61-36-Wommels-77-Kubaard-22-Swarte Beien-54-28-Tolsum-24-68-62-54-Achlum-68-42-91-72-Harlingen-67-45-20-43-83-84-81-82-94-41-63-Wijnaldum-44-58-57-59-Franeker-66-64-65-99-98-97-78-43-63-42-Schalsum-41-50-53-Peins-54-55-21-Slappeterp-31-63-68-Menaam-11-10-13-78-Bitgum-79-Bitgummole-48-49-Stiens-53-66-55-56-96-Tichelwurk-97-Bartlehiem-74-Tergreft-80-Burdaard-44-45-18-Dokkum-32-38-31-62-73-23-Damswâld-37-21-17-16-Broeksterwâld-23-28-84-46-82-47-51-33-37-56-34-43-Ryptsjerk-28-53-Tytsjerk-30-20-21-Leeuwarden-22-13-14-12-11-34-33-37-32-08-07-03-01-06-ri.67
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doorstappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Doorstappen.frl is een initiatief van Stichting Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud