Wandelroutes Leeuwarden Noord - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Wandelroutes in Friesland

Wandelroutes Leeuwarden-Noord

Leeuwarden is ontstaan uit een drietal terpen aan de oever van de Middelzee. Vóór het jaar 1000 woonden hier al mensen en vanaf de tiende eeuw begonnen deze agrarische bewoners handel te drijven. De ligging aan de Middelzee was hiervoor ideaal: de contacten strekten zich tot in Rusland uit!
In 1435 kreeg Leeuwarden stadsrechten en in 1504 werd de stad hoofdstad van het gewest, toen het centrale bestuur en de rechtspraak zich hier vestigden. Daarnaast werd Leeuwarden de residentie van de Friese stadhouders. De stad kwam tot grote bloei en het aantal inwoners steeg spectaculair: van vijfduizend rond het jaar 1500 tot zestienduizend in 1650.
Leeuwarden behoorde toen tot de tien aanzienlijkste steden van Nederland. Daarvan getuigen nu nog tal van monumentale gebouwen uit die tijd, zoals de Kanselarij waar recht gesproken werd, het Stadhouderlijk Hof, de Waag als centrum van de handel en de Oldehove.
Leeuwarden Noord 20 km
Knooppunt wandelroute van 20 km vanuit Leeuwarden NoordStartpunt: Stadskerk De Wijngaard
Meester P.J. Troelstraweg 147a, 8919 AA Leeuwarden

De route gaat via de wandelknooppunten, met de wijzers van de klok mee. Bijzonderheden op deze wandelroute zijn het historische Dekemastate en het tracé van de vroegere spoorlijn 'It Dockumer Lokaeltsje'. Gedeeltelijk graspad en gedeeltelijk solitair fietspad, dwars door het landschap. Op de terugweg volgen we een stuk van de Dokkumer Ee en door het Leeuwarder bos terug. Een afwisselende en vooral verrassende wandeling, zo vlakbij Leeuwarden.

Start vanaf de parkeerplaats op stoep naast vrijliggend fietspad ri. de Karwei.

22-82-Finsterbuorren-81-Jelsum-58-Koarnjum-72-Stiens-66-42-20-22-29-97-Tichelwurk-96-98-95-94-31-36-20-22-ri.24

Doorstappen     Vrijwel geheel over solitaire paden of rustige polderwegen. Een deel van de spoorlijn is onverhard.
Natuurwaarde  Een zeer afwisselende route in de buitengebieden
Rolgeschikt        Deel van It Dockumer Lokaeltsje is ontoegankelijk voor rolstoelen, buggies ed.

Klik HIER voor de toelichting op afkortingen en score
Download voor Wandelnavigatie-GPS:
Routebeschrijving
Ga vanaf de parkeerplaats op het voetpad in Noordelijke richting
Bij tankstation oversteken en RD (Bilgaarderdijk)
Waar de weg afbuigt, RD solitair fietspad
Kruising van fietspaden LA
(1 km) T-Splitsing met weg LA en direct RA, smal voetgangersbruggetje over (Jelsumer Binnenpaed)
Pad door het bos en de akkers blijven volgen tot T-Splitsing met de weg
(2 km) LA en direct RAH (Dekemawei)
Op de kruising RA en na 100 meter LA klinkerweg wordt graspad ri. Dekemastate
T-Splitsing met zandweg RA en direct weer LA
Tip: Bezoek hier de prachtige tuinen van dit historisch erfgoed
Na het verlaten van het landgoed RD ri.P3 (op `e Terp)
(3 km) Weg in de bocht LAH tot oude spoorovergang
RA, graspad (It Dockumer Lokaeltsje)
Spoor RD volgen tot in Stiens (6 km)
(6½ km) Op kruising met de Truerderdyk RA
RD volgen, vrijliggend fietspad op
(7¼ km) In de bocht naar rechts, RD aanhouden (Truerderdyk)
(8 km) Bij de Harnsterdyk RA, voetpad met water rechts
Pad volgen tot T-Splitsing met weg, RA
(9 km) Vrijliggend fietspad op, RD volgen tot T-Splitsing
LA vrijliggend fietspad ri. Leeuwarden
Over het water rotonde LA, vrijliggend fietspad (Menno van Coehoornwei)
(10 km) Einde fietspad, weg RD blijven volgen tot na de kerk, haakse bocht naar rechts
(10½ km) Weg RA volgen en RD doodlopende weg in (Aldlansdyk)
Polderweg  3 km volgen tot fietsbrug
(14 km) Fietsbrug oversteken, water volgen
T-Splitsing RA, over fietsbrug, pad 3 km volgen met water links
(17¼ km) pad buigt af van het water, hierna LAH, over een brug
fietspad gaat over in gewone weg, weer LAH terug naar de Dokkumer Ee
(18 km) Na 200 meter weg RAH volgen (Vierhuisterweg)
(18¼ km) weg gaat RD over in fietspad, volgen
Na 250 meter graspad LA, ri. knp. 36
(19 km) Bruggetje over, RA
fietspad volgen tot het tankstation waar je begonnen bent.
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doorstappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud