Wandelroutes Twijzel - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Wandelroutes in Friesland

Wandelroutes Twijzel

De route ten noorden van Twijzel leidt u door een echt houtwallengebied.
Twijzel 15 km
Doorstappen wandelroute Twijzel 15 km[link:5]
[/link:5]
Startpunt: Dorpshuis “De Bining”
S. Kloostermanstrjitte 5, 9286 EP Twijzel
De route gaat met de wijzers van de klok mee.

Start vanuit het dorpshuis LA
Steek de kruising over en ga bij de T-Splitsing RA
Ga na de voetbalvelden het fietspad aan de rechterkant van de weg op
Volg deze in de slinger in de weg RD (2 km)
Na einde fietspad, T-splitsing RA
(3 km) T-splitsing RA (Sije Hesterstrjitte) en direct weer LA (Jinkepaed)
Pad LAH-RAH volgen, gaat over in schelpenpad
(4½ km) Bij de weg RA en snel weer T-Splitsing LA
Na 200 m. betonpad RA
Pad volgen tot viaduct, RAH ri. Twijzel (6 km)
Fietspad volgen tot T-Splitsing, RA weg met fietsstroken.
Let op, stukje drukke weg!
Na 500 m. na parkeerterrein LA (Laarzenpad)
Weg oversteken en RD Simkepaad (8 km)
Voor het water T-Splitsing LA, water aan je linkerkant
(9 km) RD Weg en water oversteken, water aan je rechterkant
Pad volgen tot (11 km) T-Splitsing RA, over het water
(12 km) Y-Splitsing RAH, Âlde dyk blijven volgen
Bij cirkelvormige kruising RA (van Harinxmastrjitte)
(13 km) Na bocht rechts, LA
Bocht in Kânselarije RAH en nét voor de bocht naar links LA recreatief fietspad op
Bij doorgaande weg RA fietspad
Volgen tot rotonde (14½ km), RAH ri. Twijzel
2e weg LA (Piterpôlle)
2e weg RA = eindpunt
Download voor Wandelnavigatie-GPS:
Oorspronkelijk zijn de meeste houtwallen aangeplant om te dienen als veekering. Soms dienden ze als leverancier voor hakhout,dat werd gebruikt als brandhout
en geriefhout. Tegenwoordig hebben de houtwallen hun functie verloren en langzaam maar zeker verdwijnen ze uit het landschap. Gelukkig wordt in dit gebied, in samenwerking met de veehouders, gewerkt aan het behoud van de houtwallen.

Ten zuidoosten van Twijzel heeft het landschap een geheel ander karakter, maar niet minder de moeite waard. U wandelt door de Twijzelermieden, min of meer moerassig terrein en laaggelegen weilanden, die een belangrijk vogelbroedterrein vormen en vooral in het voorjaar en gedurende een aantal maanden prachtig in bloei staan.

Twijzel is een typisch streekdorp, pas in de laatste jaren is er sprake van enige komvorming. Het is een agrarisch dorp met veel – in verhouding grote, soms monumentale boerderijen. Aan de Tsjerkebuorren 27 staat het Simke Kloostermanshûs, de woning van de bekende Friese romanschrijfster Simke Kloosterman (1876-1938). Het beeldje Date, naar een van de hoofdrolspelers uit Simkes bekendste boek ‘ De Hoara’s fan Hastings’ (1921) staat voor het vroegere dorpshuis voor Op Twizel 16. Op het kerkhof bij de N.H.-kerk ligt een grote zwerfsteen, waarop een kruis is aangebracht. Volgens de overlevering was deze steen de plaats waar de Friese zendeling Liudger (780 na Chr.) preekte.

Op veel plaatsen in de Noardlike Wâlden en zeker tussen Twijzel en Twijzelerheide, bevinden zich zogenaamde dobben en pingoruïnes. In vroeger tijden kwam het vee hier te drinken. Een dobbe is eigenlijk een verzamelnaam voor kleine meestal ronde watertjes. Sommige hiervan hebben een natuurlijke oorsprong, bijvoorbeeld in een laagte in het landschap, andere zijn gegraven om bijvoorbeeld te dienen als drinkplaats voor vee. Daarnaast bestaan er nog zogenaamde pingoruïnes, die zijn gevormd tijdens de laatste ijstijd. In die tijd was de bodem gedurende het grootste deel van het jaar bevroren. In het golvende landschap verzamelde zich in de korte zomer op lage plaatsen water. Dit water bevroor in de lange winterperiode. Het ijs zette zich vervolgens uit waardoor er na verloop van tijd een kegelvormige ijsheuvel ontstond, bedekt met een dunne laag grond. Deze worden met het eskimo-woord voor heuvel aangeduid: pingo. Deze pingo ‘s konden tientallen meters hoog worden. Als het ging dooien, gleed de grond van de pingo af naar de rand en werd er een ringwal gevormd. Door de druk van de ijsmassa en de wegspoelende grond werd de laagte nog verder uitgediept. In de warmere periode na de ijstijd vormde zich meestal een veenlaag, welke later weer werd gebruikt voor de turfwinning. Het watertje is dus het resultaat van een ‘ijsheuvel’ die is gesmolten. In de laagte die is ontstaan is water blijven staan. Helaas verdwijnen veel van deze watertjes snel als gevolg van ruilverkavelingen, door het dichtstorten met grond en vuil, dichtgroeien en verlaging van de grondwaterstand. In samenwerking met de plaatselijke bevolking trachten organisaties als Landschapsbeheer Friesland de pingo´s en dobben weer te herstellen, mede omdat het belangrijke verblijfplaatsen zijn voor bijvoorbeeld amfibieën en watervogels.
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doorstappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud