Wandelroutes Raerd - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Wandelroutes in Friesland

Wandelroutes Raerd

Na de samenvoeging van Rauwerdahem, Utingeradeel en Idaarderadeel tot Boarnsterhim, verloor het dorp Rauwerd(Raerd) zijn status als gemeentelijke hoofdplaats. Raerd heeft noch wel de allure van een welvarend dorp, met statige rentenierswoningen. Ook de kerk valt meteen op. De hervormde kerk staat op een verhoogd kerkhof. In het interieur bevindt zich een aantrekkelijk 18de eeuwse inventaris met enkele rouwborden van de familie Van Eysinga en Van Sminia. Het omgrachte terrein van de verdwenen Jongemastate vormt een leuke wandelmogelijkheid. Er staan stinzeplanten en er is een roeken- en reigerkolonie (In het voorjaar dien je terdege rekening te houden met vogelpoep)..
Raerd 27 km
Knooppunt wandelroute van 27 km vanuit RaerdStartpunt: Dorpshuis 'De Trijesprong'
Buorren, 9012 DW Raerd

De route gaat via de wandelknooppunten, tegen de wijzers van de klok in.

Start vanaf het dorpshuis, linksom voor de kerk langs.

14-78-Easterwierrum-17-Wiuwert-42-Britswert-48-43-Itens-39-Rien-Lytsewierrum-38-41-Scharnegoutum-32-24-Speers-99-Sibrandabuorren-Tersoal-Poppenwier-Raerd-14

Doorstappen     Volledig verharde route over rustige wegen en paden
Natuurwaarde  Verrassend, agrarisch landschap, zo dicht bij Leeuwarden
Rolgeschikt        Smalle (40 cm) paden op de route

Klik HIER voor de toelichting op afkortingen en score
Download voor Wandelnavigatie-GPS:
Routebeschrijving
Vanuit het dorpshuis LAH, voor de kerk langs
2e Weg LA (Buorren)
Bij het water LA, bruggetje over
Doe na 400 meter even het rondje 'Jongemastate'
(¾ km) Bij de provinciale weg, parallelweg LA
1e Weg, bij het energie verdeelstation, RA - drukke weg oversteken - (De Dille)
(2½ km) In Easterwierrum, na het tankstation, LA
(3¼ km) Uit het dorp, na een boerderij, RA enkel tegelpad
Pad 2½ km volgen tot spoorwegovergang
(5¾ km) RA, vrijliggend fietspad, spoor over
(6½ km) RA, Wiuwert in
In Wiuwert LAH, je komt weer terug bij de provinciale weg
(7 km) Vrijliggend fietspad RA
(7½ km) RA ri. Britswert (Kleasterdyk)
(10¾ km) T-Splitsing LA ri. Rien
(13½ km) Na de bocht naar rechts, LA (Slachtedyk)
(15 km) Spoor over en direct RA, fietspad met spoor rechts
Blijf het pad volgen, buitenom Scharnegoutum (rond 17 km)
(18 km) De kerk rechtsom - Verboden in te rijden weg - (Achterom)
T-Splitsing LA
Doorlopen over de brug tot rotonde, fietspaden RD volgen (Hege Wier)
Na de rotonde 100 meter RD op vrijliggend fietspad aan de linkerkant van de weg
(18½ km) LA (Midlansdyk) Volg deze 2 km
(20½ km) T-Splitsing RA
(21¼ km) 1e Weg LA, ri. Sibrandabuorren
Weg volgen door Sibrandabuorren, Tersoal en Poppenwier
(25 km) In Poppenwier, 1e weg RA (Butenbuorren)
Volgen tot kruising, weg oversteken (Poppenwiersterdyk)
Weg volgen tot startpunt in Raerd
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doorstappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud