Wandelroutes Leeuwarden Oost - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Wandelroutes in Friesland

Wandelroutes Leeuwarden-Oost

Leeuwarden is ontstaan uit een drietal terpen aan de oever van de Middelzee. Vóór het jaar 1000 woonden hier al mensen en vanaf de tiende eeuw begonnen deze agrarische bewoners handel te drijven. De ligging aan de Middelzee was hiervoor ideaal: de contacten strekten zich tot in Rusland uit!
In 1435 kreeg Leeuwarden stadsrechten en in 1504 werd de stad hoofdstad van het gewest, toen het centrale bestuur en de rechtspraak zich hier vestigden. Daarnaast werd Leeuwarden de residentie van de Friese stadhouders. De stad kwam tot grote bloei en het aantal inwoners steeg spectaculair: van vijfduizend rond het jaar 1500 tot zestienduizend in 1650.
Leeuwarden behoorde toen tot de tien aanzienlijkste steden van Nederland. Daarvan getuigen nu nog tal van monumentale gebouwen uit die tijd, zoals de Kanselarij waar recht gesproken werd, het Stadhouderlijk Hof, de Waag als centrum van de handel en de Oldehove.
Leeuwarden Oost 20 km
Knooppunt wandelroute van 20 km vanuit Leeuwarden OostStartpunt: AquaZoo
De Groene Ster 2, 8926 XE Leeuwarden

De route gaat via de wandelknooppunten, tegen de wijzers van de klok in.

Start vanaf de parkeerplaats naar de dierentuin gezien naar rechts, over de dubbele brug.

20-21-22-13-40-22-27-15-Tytsjerk-30-ri.20

Doorstappen     Volledig verhard en gemakkelijk te lopen over rustige wegen en paden.
Natuurwaarde  Combinatie van park en agrarisch landschap, helaas ook een stuk industrieterrein
Rolgeschikt        Volledig verharde route, maar wel een aantal drukkere wegen zonder fiets- of voetpad

Klik HIER voor de toelichting op afkortingen en score
Download voor Wandelnavigatie-GPS:
Routebeschrijving
Ga vanaf de parkeerplaats in Westelijke richting.
Parkeerplaats gaat over in weg met vrijliggend fietspad
Over de brug, asfaltpad LAH
pad volgen tot kruising met asfalt-fietspad
LA, pad volgen tot aan de weg
(1½ km) RA, vrijliggend fietspad op
(2 km) Pad buigt af van de weg, RD volgen
Na een slinger, over de brug, onder toegangspoort door
Doorgaande weg oversteken
(3 km) Na de brug RA, Kronenbergerpark
water rechts aanhouden en tussen basketbal- en pannaveld door
RA, fietspad en na 50 meter LA, water rechts
(4 km) Onder de weg door, RD blijven volgen
(4½ km) bij treinstation over het water en onder het spoor door
LA (Orionweg)
(5 km) T-Splitsing LA, weg oversteken
T-Splitsing RA (Apolloweg)
(5½ km) Weg met vrijliggend fietspad LA
(6 km) T-Splitsing fietspad RD volgen, buigt naar rechts bij het water
Over het water, T-spliting LA
(7¾ km) Afslag Sûwald RA, wordt na boerenerf fietspad
(12 km) T-Splitsing met weg RA
T-Splitsing LA en direct weer LA ri. Tytsjerk
(14 km) 2e RA, doodlopende klinkerweg ri. Hurdegaryp
(15½ km) Einde fietspad LA
(16½ km) RD tot in Tytsjerk, kruising RA
(17½ km) Over het spoor, kruising LA en direct weer LA
Weg volgen tot doodlopende weg, uitgezonderd fietsen, hier LA
Voorbij de golfbaan RA
(19½ km) Weg bij camping RA, feitelijk RD
Terug naar startpunt
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Beweeg, ga naar buiten als het kan. Maar houd je aan de RIVM richtlijnen!
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar doorstappen@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud