Fietsroutes vanuit Aldeboarn - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Aldeboarn

Aldeboarn was vroeger een bloeiende handelsplaats gelegen aan beide zijden van de Boarn. Echter toen de Middelzee ingepolderd werd, verdwenen deze handelsmogelijkheden en werden landbouw, veehouderij en visserij de belangrijkste inkomstenbronnen.
De bewoners van Aldeboarn worden ook wel Tuorkemjitters (torenmeters) genoemd. Deze bijnaam is afkomstig van een oud verhaal dat zich afspeelde in 1723. Nadat de toren van de kerk door bliksem was verwoest, wilden de Boarnsters de hoogste kerktoren van Friesland bouwen. Ze gingen hiervoor naar Tzum, waarop dat moment de hoogste toren stond, om deze met een touw op te meten. Toen de Boarnsters even pauzeerden, sneden de Tzummers een stuk van het touw af. De kerktoren van Aldeboarn is hierdoor nooit hoger geworden dan die van Tzum. De Tzummers staan sindsdien bekend als lyntsjesnijers (lijntjesnijders).
Aldeboarn 31 km
Doortrappen fietsroute van 31 km vanuit Aldeboarn
Bloed, zweet en tranen offerden veenarbeiders een eeuw geleden om turf bovengronds te krijgen. Meteen ten noorden van Heerenveen leidde deze noeste arbeid niet alleen tot wagonladingen turf voor in de kachel, maar ook tot rijke natuur: het afgegraven veengebied is nu een mozaïek van water, riet, moerasbosjes en kleine, smalle graslanden.

Die graslanden zijn de legakkers waarop het veen te drogen werd gelegd. Ook zijn nog de dijkjes te zien die de polder moesten beschermen tegen het wassende water uit de Middelzee, een zeearm die in de middeleeuwen dwars door Friesland liep. Ondanks de dijkjes overspoelde de Middelzee de polders regelmatig waarbij een laagje zeeklei werd afgezet. Zo ontstond een landschap dat doet denken aan de kwelders langs de Waddenzee. En dat in het hart van Friesland!

GEEN KNOOPPUNTEN
 • Deze route gaat met de klok mee
 • Dit is een geactualiseerde route uit het Doarpswurk archief
Toeristische tips
- De dorpskern van Aldeboarn is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het dorp heeft dan ook vele bezienswaardigheden, zoals de Waag en de oude kerkgebouwen. Loop dus vooral even bij De Waag naar binnen om te kijken wat er in en rond het dorp plaatsvindt.
- Aldeboarn is beroemd om haar jaarlijkse gondelvaart op de laaste vrijdag van augustus. Dit spektakel, waar een groot aantal bewoners aan deelnemen, gaat gepaard met een groot dorpsfeest.
- Tripgemaal: Hooivaartsweg 14, 8457 EE Gersloot
- Natuurgebied De Deelen: Hooivaartsweg 4, 8458 Luinjeberd
- Kapelle van Haskerdijken: Kapellewei 6, 8468 MK Haskerdijken
- Routepunt 13: De kapel van Dodo

Waechstege 1, 8495 JD Aldeboarn

Routebeschrijving
 • Deze route gaat met de klok mee
 • Dit is een geactualiseerde route uit het Doarpswurk archief

 1. Start bij de Oudheidskamer en VVV in de Waag.
 2. Ga vanuit de Waag door de Waechstege naar de Andringastrjitte.
 3. Ga hier rechtsaf.
 4. De Andringastrjitte gaat over in de Wjitteringswei.
 5. Houd links aan en steek de autoweg over.
 6. Ga rechtdoor.
 7. Volg de Fjûrlânswei. Na ± 1km blijf je de weg volgen naar links. Je fietst door de Fjûrlannen.
 8. Na een aantal km´s bereik je de autoweg (N392). Steek de weg over, (voorzichtig!) en ga rechtsaf.
 9. Volg de autoweg tot de brug. Ga voor de brug rechtsaf, de Heafearstwei (Hooivaartsweg) op.
 10. Blijf de vaart links van je volgen. Je fietst langs laagveenreservaat De Deelen. Informatieborden en de informatieschuur vertellen meer over de geschiedenis van dit natuurgebied.
 11. Blijf de vaart volgen tot de autoweg. Houd bij het gemaal links aan, tot je de autoweg bereikt.
 12. Ga hier rechtsaf of...
 13. Tip: Ga rechts van de vaart onder de snelweg door en over de Kapellenweg naar de kapel van Dodo. Ga terug en volg de autoweg linksaf richting Akkrum en Aldeboarn.
 14. Na ± 1,5km ga je rechtsaf, de Van Sminiawei op richting Aldeboarn.
 15. De route blijft de Van Sminiawei volgen tot de autoweg.
 16. Steek de weg over en ga linksaf, richting Akkrum/Nes. Je fietst Nes-Akkrum binnen.
 17. Neem de eerste afslag naar rechts en volg de Kleasterwei. Je fietst over de Boarn en langs de watertoren.
 18. Ga voorbij de watertoren links de Sodumerdyk op.
 19. Volg deze weg een aantal kilometers door het open weidelandschap. Rechts zie je het Botmeer, een natuurgebied van It Fryske Gea.
 20. Je passeert het gemaal, waarna de weg naar rechts afbuigt. Je fietst nu op de Peansterdyk.
 21. Op de driesprong met de Prikwei rechtsaf.
 22. Volg de Prikwei terug naar Aldeboarn.
 23. Fiets door totdat je de Boarn hebt bereikt.
 24. Ga linksaf en fiets naar het centrum van Aldeboarn.
Download voor fietscomputer:
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Aldeboarn
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud