Fietsroutes vanuit Koudum - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Koudum

Koudum ligt op de stuwwal, gevormd door een gletcher uit de ijstijd. Door inpoldering is een agrarisch landschap ontstaan, maar de grote meren aan de noordzijde zijn nog een herinnering aan een ver verleden. In de 17e en 18e eeuw was een groot deel van de Koudumer bevolking betrokken bij de internationale koopvaardij. De welvaart die dit met zich mee bracht is af te lezen aan het fraaie interieur van de Kerk die op het hoogste punt van het dorp staat. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw kwam de tuinbouw goed tot ontwikkeling. De ingepolderde zandgronden, met een toplaag van vruchtbare humus leende zich hier uitermate goed voor. In de gloriejaren had Koudum een eigen veilinggebouw en werden de sperziebonen, bloemkool en andere groenten tot ver in Nederland aan de man gebracht. Hieraan dankt de Koudumer bevolking ook haar schimpnaam: Koudumer Beantsjes.
Download voor fietscomputer:
Knooppuntroute Koudum 50 km
11-10-09-80-Oudega-35-34-Harich-33-36-71-Elahuizen-38-Trophorne-37-39-Ypekolsgea-40-Woudsend-41-54-Hommerts-36-35-Heeg-34-Gaastmeer-23-De Hel-95-Koudum-94-11

  • Deze route gaat tegen de klok in
Koudum 50 km
Doortrappen fietsroute van 50 km vanuit KoudumEen van de grootste meren in Friesland is wel de Fluessen, zeker als je het gekoppelde Heegermeer merekend. Deze meren zijn door een gletsjer in de ondergrond uitgeslepen; ze vormen in feite een langgerekt gletsjerdal. Deze fietstocht gaan we om deze twee meren heen maken.

We starten bij (ex) Hotel-restaurant Galamadammen en duiken het aquaduct onderdoor. Deze is in 2007 opgeleverd om het drukke scheepvaartverkeer vrije doorgang te verlenen. Ook heeft het autoverkeer hierdoor niet meer steeds met een openstaande brug te maken, wat de doorstroming verbeterd.

We fietsen door een agrarische streek van middeleeuwse oorsprong met buurtschappen als Aldegea en Ypekolsgea. Als je dan weet dat 'Gea' in het Nederlands gebied of streek betekend en een 'Kol' een hoogte is, dan is het voor de hand liggend dat Ypekolsgea op het hoge gebied tussen twee meren ligt.

Het dorp Heeg, gelegen aan open vaarverbindingen, ontwikkelde zich als belangrijke handelsplaats. Vooral de in- en verkoop van paling in binnen- en buitenland is bekend. De Hegemer palingaken hadden in Londen zelfs meer dan 200 jaar lang een exclusieve ligplaats, vlak bij de beroemde ‘Billingsgate Fishmarket’. De scheepsbouw van palingaken is een meer dan 300 jaar oud ambacht dat hier uitgeoefend wordt, maar nu lopen er ook Friese jachten en boeiers van stapel.
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Koudum
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud