Fietsroutes vanuit Leeuwarden - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Leeuwarden

Leeuwarden heeft als hoofdstad van Fryslân een mix aan historische en nieuwe gebouwen, musea en monumenten. Ook zijn er verschillende uitgaansmogelijkheden, van theater tot poppodium, van kroeg tot festival.

Het buitengebied van de stad biedt gelijk een heel ander beeld. Weidse uitzichten, rustige wegen en (fiets)paden van uitstekende kwaliteit. De vrijwilligers van Friesland Beweegt hebben een serie fietsknooppuntroutes samengesteld, vanuit verschillende punten in de stad. Daarnaast hebben ze op Doorstappen.frl een aantal wandelroutes, ook in en om Leeuwarden samengesteld.
Leeuwarden West 46 km
Google maps kaart van de fietsroute West vanuit LeeuwardenDeze route bestrijkt het westelijk deel van Leeuwarden:

Startpunt: Centraal station
Stationsplein, 8911 AC  Leeuwarden

Doortrappen     Score 4 wieltjes op doortrappen
Natuurwaarde  Score 2 wieltjes op Natuurwaarde
Rolgeschikt        Score 4 wieltjes op rolgeschiktheid wegens een enkele fietsstrook en doorkomst Lemmer

Klik HIER voor de toelichting op afkortingen en score
Download voor fietscomputer:
Knooppuntroute Leeuwarden West (46 km)
  • Route gaat tegen de klok in. Start vanuit het station naar rechts, naar knooppunt 62 bij de verkeerslichten.
62-26-91-64-65-66-23-10-Koarnjum-87-Stiens-94-03-09-98-Bitgum-75-Marsum-76-Ritsumazijl-77-39-59-Deinum-22-60-Boksum-70-20-87-27-07-06-Goutum-34-93-Leeuwarden-57-62
Leeuwarden Oost 43 km
Knooppunt fietsroute van 43 km vanuit LeeuwardenDeze route bestrijkt het oosteljk deel van Leeuwarden

Startpunt: Jumbo, Knoopunt 25
Hoeksterpad 1
8911 JV Leeuwarden

Download voor fietscomputer:
Knooppuntroute Leeuwarden Oost (43 km)
  • De route gaat met de klok mee. Start vanuit de parkeergarage van de Jumbo rechtsaf naar de rotonde, 2e afrit.
25-73-Lekkum-27-30-Wyns-29-28-Gytsjerk-47-Oentsjerk-40-41-43-44-68-Feanwâldsterwâl-81-Burgum-54-62-61-56-57-58-Tytsjerk-48-72-49-Leeuwarden-82-21-25
Leeuwarden Noord 26 km
Leeuwarden Noord 26 km
Deze route bestrijkt het noordelijk deel van Leeuwarden.

Deze route maakt gebruik van een pontje, Controleer de vaartijden op de website van de uitbater.

Startpunt: Parkeerterrein nabij knooppunt 64
Dirk Zeperweg, 8917 AZ  Leeuwarden
Download voor fietscomputer:
64-65-66-23-10-87-04-36-pont-35-30-29-39-40-47-28-79-27-73-85-64
Rondom de Middelsee 123 km
Fietsroute vanuit Leeuwarden van 123 kmDe Middelzee (Fries: Middelsee) of Boorndiep was een zeearm van de Waddenzee. Ze begon ten oosten van Bolsward, boog ten noorden van het huidige Sneek naar het noorden. Haar 'monding' lag tussen Ameland en Terschelling. De benaming 'Borndiep' verwijst nog naar de oorsprong van de Middelzee. Andere benamingen voor de Middelzee zijn Bordine, Burdine en Boorne.

De loop van het riviertje de Boorne verwijdde tot een zeearm. Dit riviertje mondde toen bij Rauwerd (Raerd) in de Middelzee. De Middelzee vormde een verbinding met de Marne die van Bolsward naar het westen liep en een zijtak was van het zeegat het Vlie, tussen Terschelling en Vlieland. De Middelzee vormde de scheiding tussen Westergo en Oostergo.

Rond 1100 werd de verbinding tussen de Marne en de Middelzee bij Bolsward verbroken. Hierdoor begon de dichtslibbing van de Middelzee te versnellen. Voor 1200 was het zuidelijke deel al dichtgeslibd. Ook het ontstaan van de Zuiderzee bevorderde de dichtslibbing. Tussen 1200 en 1300 slibde de Middelzee tot aan Het Bildt dicht. De gebieden die ontstonden door de dichtslibbing van de Middelzee werden de Nieuwlanden genoemd. Nijland (d.i. nieuw land - de naam spreekt vanzelf), Roodhuis (Reahûs), Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie en Oudebildtzijl liggen in het oude Middelzeegebied. Uit die tijd stammen verschillende dijken. Van het westen naar het oosten liggen: De Krinserarm van 1240 tussen Rauwerd en Oosterwierum, de Boksumerdyk van rond 1275 tussen Boksum en Goutum en de Skrédyk tussen Beetgumermolen en Britsum van rond 1300. Deze fietsroute volgt deze dijken zo veel mogelijk.

Bron tekst: Wikipedia
Bron fietsroute: Fetze Jan Kooistra

Startpunt: Parkeergarage Zaailand
Zaailand 5, 8911 BL Leeuwarden
Download voor fietscomputer:
Reacties voor deze routes:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Leeuwarden
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud