Fietsroutes vanuit Lippenhuizen - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Fietsroutes Lippenhuizen

Het dorp Lippenhuizen wordt al vroeg vermeld, hoewel niet altijd met dezelfde schrijfwijze. Zo werd de plaats in 1315 voor het eerst vermeld als Luppingahusum. In 1505 komen we het tegen als Kobunderhuysum alias Leppenhuysum, in 1573 als Koebunderhwijsum en in 1622 als Leppenhuysen. In 1718 staat hij vervolgs weer vermeldt als Lippenhuysen. De plaatsnaam zou zijn zijn afgeleid van het geslacht Luppinga of Ljuppa, dus een nederzetting van deze familie. In het Oud-Nederlands is de verbastering naar Kobunder logisch, omdat dit toen een benaming was voor een Kievit. De Friese naam voor die vogel is lip of ljip...
Nu herinnert alleen de Kobunder kaas die in dit dorp gemaakt wordt nog aan die historie.
Lippenhuizen 33 km
Fietsroute van 30 km vanuit Lippenhuizen (Friesland)
Gorredijk ontstond in de eerste helft van de 17e eeuw op het snijpunt van de Heerenweg en de Opsterlandse Compagnonsvaart als gevolg van de vervening. Het streekmuseum Opsterland heeft het verleden en het heden samengebracht door middel van verschillende vaste en wisselende exposities. De geschiedenis van weleer herleeft in de twee bovenzalen van het museum. In de “verveningszaal” maakt u kennis met de vervening, die in de geschiedenis van Opsterland een grote rol speelde en deze streek haar sporen heeft achtergelaten. Maquettes geven een goed overzicht van het verveningsproces. In vier segmenten worden verschillende facetten, waaronder de woon- en werkomstandigheden, belicht.

Niet ver van Lippenhuizen bevinden zich een groot aantal natuurgebieden, die de moeite waard zijn om een bezoek te brengen. Deze route voert u door het beekdal van de Tjonger. De andere route op deze pagina voert door het dal van het Koningsdiep. Hier vinden we onder andere de Lippenhuisterheide en het Terwispeler Grootschar.
Download voor fietscomputer:
Lippenhuizen 26 km
Fietsroute van 25 km vanuit Lippenhuizen (Friesland)Niet ver van Lippenhuizen bevinden zich een groot aantal natuurgebieden, die de moeite waard zijn om een bezoek te brengen. Deze route voert u onder andere door het beekdal van het Koningsdiep. Hier vinden we onder andere de Lippenhuisterheide en het Terwispeler Grootschar.

Ook rijden we door het historische dorp Beetsterzwaag en de bosgebieden hier omheen. Een relatief korte rit, maar met een grote landschappelijke afwisseling!
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Dorpshuis de Mande
De Buorren 49
8408 HJ Lippenhuizen

 • Start vanuit het dorpshuis rechtsaf
 • De route gaat met de klok mee

Knooppunten
03-67-Terwispel-84-82-72-73-86-13-Beetsterzwaag-90-83-25-69-03

Startpunt: Dorpshuis de Mande
De Buorren 49
8408 HJ Lippenhuizen

 • De route gaat tegen de klok in

 1. Start vanuit het dorpshuis rechtsaf
 2. Neem bij het verlaten van Lippenhuizen het vrijliggende fietspad aan de linkerkant van de weg
 3. Het asfalt fietspad gaat over in klinkers en vervolgs weer in asfalt
 4. Neem nu na ongeveer 500 m het brede fietspad (met hek) naar links
 5. Volg dit pad tot het plaatsnaambord 'Gorredijk' en sla hier rechtsaf
 6. Volg dit betonpad tot de kruising, sla hier linksaf het Nijlân op
 7. Ga bij de T-splitsing rechtsaf (Sjoelstrjitte) en volg deze tot de vaart
 8. Steek de brug over en rij links de doodlopende weg in
 9. De weg gaat over in een recreatief fietspad en vervolgens weer in een gewone weg
 10. Sla ter hoogte van de brug rechtsaf en volg deze onder de N-weg door
 11. Ga bij de T-splitsing linksaf en volg de bocht naar rechts
 12. Ter hoogte van de bebouwing linksaf en bij de T-spiltsing weer links
 13. Volg de weg tot de vaart, ga hier linksaf
 14. Rij door tot knooppuntbord 89, ga hier rechtsaf
 15. Bij het kruisen van de weg rechtdoor, het halfverharde pad op
 16. Volg deze tot de doorgaande weg, ga hier linksaf
 17. Neem de eerste weg rechts en volg de asfaltweg bij de kruising links
 18. Steek de weg met vrijliggend fietspad over en ga rechtdoor
 19. Bij de T-splitsing rechtsaf (rechtdoor is doodlopende, eigen weg)
 20. Volgende T-splitsing links en na ongeveer 500 m smal, recreatief fietspad rechts
 21. Volg dit pad naar de Tjonger en volg dit water aan je rechterhand
 22. Bij de ophaalbrug rechtdoor, het water blijven volgen
 23. Onder de volgende brug door en direct linksaf naar boven
 24. Bovenaan rechtsaf en uit het bos links, de Tjongervallei op
 25. Richting knooppunt 14, asfaltweg rechtsaf volgen
 26. Bij de doorgaande weg, vrijliggend fietspad rechts
 27. Na ongeveer 700 meter weg links in (Tsjerkepaed)
 28. Bij kruising waar asfalt overgaat in zand, rechtsaf asfaltweg volgen
 29. Bij T-splitsing bij water linksaf en direct weer rechts, recreatief fietspad
 30. Einde fietspad links aanhouden, bocht naar links volgen
 31. Direct hierna, voor het meertje, rechtsaf onverharde weg
 32. Weg gaat naar links over in fietspad en komt bij kerkje uit op klinkerweg, hier rechts
 33. T-splitsing rechts, de bocht naar links volgen en na 200 meter het fietspad naar rechts
 34. Ophaalbrug oversteken en linksaf, doodlopende weg in, water aan je linkerhand houden
 35. Na ongeveer 1 km recreatief fietspad rechts
 36. Pad komt uit op gewone weg, hier rechts aanhouden
 37. Rechtdoor tot T-splitsing bij Castanumstate, hier links
 38. Doorrijden tot startpunt
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Lippenhuizen
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud