Fietsroutes vanuit Buitenpost - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt
Friesland Beweegt je met fietsroutes door bos en heide

Fietsroutes Buitenpost

Buitenpost 35 km
Fietsroute Buitenpost 35 kmDeze route leidt je door de Mieden tussen Buitenpost en Surhuizum. Ten zuiden van de hogere zandgronden van Buitenpost en Twijzel lag een uitgestrekt laag gebied, open voor de invloed van de Lauwerszee. Mieden zijn laaggelegen hooilanden ten zuiden van de voormalige Lauwerszee. In de loop van de tijd werden de veengronden deels weggeslagen door Lauwerszee en deels bedekt met een kleilaag die naar het zuiden in dikte afneemt. De nabijheid van de Lauwerszee bleef lang van grote invloed, mede door de brede geulen die ver land inwaarts reikten (Lauwers, Oude Ryd, Olde Diep). Langzamerhand werd ook dit gebied ingepolderd.Toch is het een drassig gebied gebleven waar vooral weidevogels zich uitstekend thuis voelen.

Het landschap van de Mieden is plaatselijk zeer open en wordt vooral als hooiland geëxploiteerd. Miedwegen (onder Twijzel en onder Surhuizum) en hooiwegen (bijv. Heawei onder Gerkesklooster) ontsluiten de hooilanden. De openheid van het gebied is nog steeds bewaard gebleven. Slechts één drukke autoweg doorkruist het gebied (Buitenpost-Drachten). In de eigenlijke Mieden ontbreekt nagenoeg elke bebouwing. Deze is geheel geconcentreerd langs enkele wegen en in kleine nederzettingen, zoals bij Blauforlaet en Rohel. De openheid wordt doorbroken door opgaand moerasbos en elzensingels, zoals in de Twijzelermieden en in de polder Rohel langs de Buitenpostervaart. De Mieden worden voor een groot deel beheerd als weidevogelreservaten, maar ook de botanische waarden zijn groot.
Download voor fietscomputer:
Buitenpost 32 km
Knooppunt fietsroute van 32 km vanuit BuitenpostAls alternatief op de beschreven route is deze op fietsknooppunten. Sommige delen zijn gelijk, maar omdat niet overal knooppuntroutes zijn, zijn er ook verschillen. De keuze is aan jou!
Download voor fietscomputer:
Startpunt: Parkeerplaats station
Edisonstraat, Buitenpost

Routebeschrijving
 • De route gaat met de wijzers van de klok mee, Stationsstraat in zuidelijke richting

 1. Vertrek vanaf de Edisonstraat, ten noorden van de spoorweg naar de spoorovergang op de Stationsstraat.
 2. Tip: Na de spoorovergang links bevindt zich De botanische tuin van De Kruithof
 3. Volg de Stationsstraat, richting en over de doorgaande weg de Kuipersweg in.
 4. Tip: De tweede straat rechts vind je de historische Mariakerk
 5. De Kuipersweg gaat over in de Lutkepost, steek deze bij de rotonde over en volg de parallelweg aan de linkerkant van de weg richting Gerkesklooster.
 6. Na ± 500 m linksaf en volg de Dijkhuisterweg.
 7. Steek de Stroobosser Trekvaart over en houdt vervolgens rechts aan. Je blijft richting Gerkesklooster fietsen.
 8. Volg de weg tot de vaart en volg daarna de vaart naar de brug.
 9. Ga rechtsaf en fiets over de brug en ga direct linksaf (De Lege Finne).
 10. Volg het pad tot Sarabos, hier rechtsaf. Je komt op Het Breed.
 11. Ga hier rechtdoor, over het kanaal. Volg de Miedweg.
 12. Bij de Oude Vaart rechtsaf.
 13. Fiets over het bruggetje en houdt daarna rechts aan, de Heawei op.
 14. Volg de Heawei tot de autoweg (N358), steek deze over en ga linksaf.
 15. Na ± 300m rechtsaf richting Augustinusga. Volg de weg It Oast, overgaand in de Geawei.
 16. Eerste kruising linksaf, het Tsjerkepaed.
 17. Na de kerk linksaf het Dwerspaed in en vervolgens rechts, de Skaolikkers.
 18. Neem aan het eiden van het dorp de afslag rechtsaf (Efterwei).
 19. Ga aan het eind van de straat linksaf, de Lege Loane.
 20. Op de kruising in Reaskuorre (Roodeschuur) rechtdoor, de Krúswei (houdt rechts aan).
 21. Op de driesprong met de Rysloane en It Kleasterbreed rechtsaf. Je fiets langs Buwekleaster (Bouweklooster).
 22. Ga op de volgende kruising linksaf naar Drogeham. Blijf de weg volgen, rechtdoor het dorp uit.
 23. Net buiten het dorp rechtsaf richting Kootstertille (tillewei).
 24. ± 300m voor de brug is rechtsaf de Jan Gerkeswei, een doodlopende weg door een bloemrijk weidevogelreservaat.
 25. ± 100m verder kun je rechtsaf naar een natuurreservaat en waar ja vanaf 15 juni tot 15 maart een wandeling
 26. kunt maken.
 27. Ga de brug over en dan de eerste rechts.
 28. Op de volgende kruising linksaf (Tillebuorren).
 29. Aan het einde van de Tillebuorren rechtsaf. Volg de Alde Dyk het dorp uit (Y-splitsing links aanhouden).
 30. Nadat je de Twijzelervaart bent gepasseerd, ga je direct linksaf het fietspad (De njoggen alde mannetjes) richting Twijzel.
 31. Aangekomen bij de autoweg rechtsaf en na ± 200m linksaf gaat (De Wedze).
 32. Volg de Wedze tot ANWB fietsbord Kollumerzwaag, hier linksaf het fietspad op.
 33. Volg de weg onder het spoor door, einde fietspad linksaf.
 34. Weg vervolgen naar Veenklooster.
 35. Houdt rechts aan naar de Kleasterwei
 36. Tip: Je komt langs Fogelsangh State, een opengesteld particulier buitenhuis met bijbehorend park.
 37. Einde Kleasterwei rechtsaf, Keningswei.
 38. Op de Keningswei ga je in de eerste bocht het pad links in (Fogelsanghloane).
 39. Volg het fietspad tot net voor de autoweg, waar je rechtsaf gaat.
 40. Ga op de Keningswei linksaf door de tunnel (onder de N358 door) richting Buitenpost.
 41. Nét voor de spoorweg linksaf terug naar het startpunt.
Startpunt: Knooppunt 67
Parkeren: Nijenstein 5, 9285 NV Buitenpost

 • De route gaat met de wijzers van de klok mee, vanaf knooppunt 67 in zuidwaardse richting

67-39-01-99-Gerkesklooster-Stroobos-07-96-06-05-Augustinusga-09-Drogeham-13-12-40-72-08-53-15-79-Zandbulten-65-80-96-97-17-Buitenpost-67
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Buitenpost
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud