Fietsroutes vanuit Dokkum - Friesland Beweegt

Ga naar de inhoud
Logo Friesland Beweegt

Fietsroutes Dokkum

Bonifatiuskapel Dokkum
Dokkum ken je vermoedelijk wel van de geschiedenislessen van vroeger. In het jaar 754 werden Bonifatius en zijn 52 metgezellen hier vermoord. Tastbare herinneringen aan deze bloedige tijd zijn de heilige Bonifatiusbron en -kapel. In museum Dokkum is naast de wisselexpositie ook een vaste collectie over deze beroemde missoinaris te zien. In de tijd van Bonifatius lag Dokkum nog aan zee, wat nog duidelijk te zien is aan de hoogte van de kades ten oosten van de Zijl.

Museum DokkumEen andere herinnering aan een ruig verleden is de vestingwal rond de stad. Deze werd eind van de 16e eeuw gebouwd, nadat de stad voor een groot deel verwoest was door de Vlaamse Furie. Hierna werd Dokkum een admiraliteitsstad, waar een vloot oorlogsschepen afgemeerd kon worden. Nog geen 50 jaar later werd de vloot vanwege het dichtslibben van het Dokkumer Diep naar Harlingen verplaatst en Museum Dokkum is nu in het vroegere admiraliteitshuis gevestigd.

Dokkum ontwikkelde zich in de admiraliteitsperiode tot een belangrijke handelsstad. Door het dichtslibben van het Dokkumer Diep liepen de tol-inkomsten echter enorm terug. Hierna is besloten om de Stroobosser Trekvaart te graven om een nieuwe toegangsroute te creëren. De kosten hiervan waren echter zo hoog dat de stad falliet ging en alle gronden buiten de vestingsmuren moest verkopen. Door het ontbreken van landbouwgronden was het destijds de dichtst bevolkte gemeente van Nederland. Hoe anders is de situatie in Noord-Friesland nu...
Dokkum 37 km
Als je aan de Wadden denkt, heb je het al snel over de eilanden. Maar het noorden van Fryslân is ook een belangrijk onderdeel van het Waddengebied. Deze route voert je langs de Waddenkust en de drooggelegde gebieden rond Dokkum. De Hantumermolen is een prachtig voorbeeld van hoe ze vroeger de polders bemaalden, maar nog eerder wierpen de eerste bewoners hoge terpen op om zich tegen het water te beschermen. Op deze route kom je onder andere langs de hoogste terp van Friesland, Hegebeintum. Tenslotte volg je de Dokkumer EE een stukje, na het in de 13e eeuw graven van het kanaal tussen Tergreft en Burdaard, een van dé redenen dat Dokkum een van de 11 Friese steden is. Wees echter niet verbaasd als je onderweg ook een Tibetaans-Boeddhistische tempel tegenkomt...
Download voor fietscomputer:
Knooppunt fietsroute van 37 km vanuit DokkumStartpunt: Knooppunt 30, Rotonde Rondweg Noord
Parkeren: De Helling t/o Peerdepadsje 14, 9101 BD Dokkum

  • De route gaat tegen de klok in. Start vanuit het parkeerterrein RA het Peerdepadsje en op de kruising LA Altenastreek naar de rotonde. Deze 1x oversteken en RD

30-Boarnwerthuzen-Hiaure-79-Hantum-29-27-28-18-76-Blije-75-13-Hegebeintum-16-Ginnum-77-Reitsum-17-Jannum-23-80-24-25-30
Reacties voor deze route:
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0
Ook door of in de buurt van Dokkum
Voor de knooppuntroutes hebben we onder andere gebruik gemaakt van de kaart van de 'Marrekrite', verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Beschreven routes (niet knooppunt) komen uit verschillende bronnen, zoals het archief van 'Doarpswurk' waar we dankbaar gebruik van mogen maken. De vermeldingen van rustplaatsen zijn overgenomen van 'Rustpunt.nu', een netwerk van kleinschalige, vaak particuliere locaties, waar je even op adem kunt komen, naar de WC mag en je bidon kunt vullen. Bij het ontwerpen en uitwerken van routes en teksten hebben we verder gebruik gemaakt van openbare bronnen. Alle routes zijn door onze vrijwilligers geactualiseerd of nieuw gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat er onvolkomenheden in of wijzigingen op zijn. Wil je een wijziging of aanpassing doorgeven, denk je dat je rechten op enig materiaal geschonden zijn of heb je tips en tricks? Mail dan naar frieslandfietst@frieslandbeweegt.frl en wij passen het zo snel mogelijk aan.
Pagina afsluiter Friesland Beweegt
Terug naar de inhoud